Дневники

« Назад

Sedembolestná Matka Božia Mária

Sedembolestná Matka Božia Mária

Utrpenie Matky Božej Márie bolo utrpením duše, utrpením srdca, utrpením celej jej nežnej bytosti. Matka Pánova trpela pre muky svojho syna a pre neveru ľudí. Trpela tíško, srdcervúco. Tajomstvá i bolesti nosila v prečistom srdci a tam ich uchovávala až po deň zmŕtvychvstania jej Syna. Tak trpela Matka Boha.

Z Rečí svätého opáta Bernarda

(Sermo in dom. infra oct. Assumptionis, 14-15: Opera omnia, Edit. Cisterc. 5 [1968], 273-274)

Pri kríži stála matka

     Na mučeníctvo Panny nás upozorňuje aj Simeonovo proroctvo, aj samy udalosti Pánovho umučenia. Svätý starec hovorí o malom Ježišovi: „On je ustanovený na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu“ – hovorí Márii – „prenikne meč.“
     Tvoju dušu, preblahoslavená matka, prenikol meč. Lebo keď tvoj Ježiš – nás všetkých, ale osobitne tvoj – vydýchol, jeho duše sa vôbec nedotkla neľútostná kopija, ktorá mu otvorila bok – neušetrila ani mŕtveho, hoci jemu už nemohla uškodiť –, ale tvoju dušu prenikla. Tvoju dušu teda prenikla sila bolesti, aby sme právom oslavovali viac ako mučenicu tú, ktorej súcitná spoluúčasť isto prevyšovala pocit telesného utrpenia.
     Či nebolo pre teba horšie ako meč slovo: „Žena, hľa, tvoj syn,“ ktoré vskutku prebodávalo dušu a prenikalo až po oddelenie duše od ducha? Aká to zámena! Dostávaš Jána za Ježiša, sluhu namiesto Pána, učeníka namiesto Učiteľa, syna Zebedejovho namiesto Syna Božieho, čistého človeka namiesto pravého Boha! Ako by to nepreniklo tvoju najcitlivejšiu dušu, keď už aj naše srdce, hoci je z kameňa a zo železa, rozrýva čo i len spomienka na to.
     Nečudujte sa, bratia, keď hovoríme, že
Mária bola mučenicou duše. Nech sa čuduje ten, kto zabudol, že Pavol medzi najväčšie hriechy pohanov ráta ich bezcitnosť. To bolo ďaleko od Máriinho srdca, nech je to ďaleko aj od jej služobníkov.
     Ale niekto azda povie: „A nevedela vopred, že má zomrieť?“ Bezpochyby vedela. „A nedúfala, že čoskoro vstane z mŕtvych?“ Dúfala a pevne. „A napriek tomu žialila nad ukrižovaným?“ Áno a veľmi. Ináč, ktože si, brat môj, alebo odkiaľ máš tú múdrosť, že sa viac čuduješ spolutrpiacej Márii ako Máriinmu trpiacemu Synovi? On mohol umrieť aj telom a ona nemohla umrieť s ním srdcom? To prvé urobila Kristova láska, od ktorej väčšiu nemal nik; to druhé urobila Máriina láska, po ktorej už inej podobnej nebolo.

Sedembolestná Panna Mária, najdrahšia Matka Pána a Matka naša, ochraňuj Slovensko a celý svet, pros za nás!

Najsvätejšia Matka Božia, nauč nás niesť vlastné utrpenia, ako si to robila Ty, prečistá! Bez vonkajších výstupov, bez pochopenia príčiny bolestí, bez pochopenia iných aj bez ich spoluúčasti, len s Tebou a s Ježišom! Chválim Ťa, oslavujem Ťa, Matka Kristova a Matka naša! Amen!

Zdroj: http://www.breviar.sk/default.htm

Obrázok: Google - Wikipédia

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Tie bolesti, ktoré prežívala Panna Mária, Boh dopustil pre naše zušľachtenie citov. Poznať, že niekto napriek takému utrpeniu ostáva verný zásadám lásky, nehy a odovzdanosti je pre náš rast potrebná skúsenosť a je dobré si to pripomínať častejšie, aby sme sa upevňovali v týchto cnostiach.
Отправлено в 16.09.12 6:55.
Simeonová predpoveď, útek do Egypta, tri dni hľadania Ježiša, sprevádzanie svojho syna na Kalváriu naozaj všetko prežívala v tichosti a odovzdanosti do Božej vôle.
Keď si predstavím v ktorejkoľvek situácii seba...
...chcem sa učiť,
Panna Mária ďakujem ti, že ma ako matka vedieš životom...
Отправлено в 16.09.12 22:47.