Дневники

« Назад

Prečo utrpenie???

Prečo utrpenie???

Prečo je na svete toľko bolesti? Prečo sa bolesť a utrpenie šíri a nechce odísť? Neviem, iba tuším... Mám iba zdanie toho, prečo to tak je.

Kríž a utrpenie dnes

Myslím, že sme dodnes nepochopili, nechápeme, na čo je utrpenie. Nepochopili sme, čo tým Kristus mal na mysli. Myslím si, že utrpenie je, lebo my nevieme, čo s ním máme robiť. Nechceme ho, nevieme, čo s ním, ako s ním zaobchádzať, či ako sa ho zbaviť. Zdravý človek nepotrebuje utrpenie a chorý ho už má.

Nie, nemáme vyhľadávať utrpenie. Už tu je a je ho dostatok, až prebytok. Máme - musíme ho použiť. Nie množiť či chovať! Použiť! Na spásu svoju a blížneho... pre ukončenie utrpenia. Musíme sa ním nechať premeniť.

Utrpenie je vzácna vec. Ak vieme, na čo nám je.

Ak nerozumieme utrpeniu... nemôže byť spásne skončené... nemôže priniesť plody uzdravenia bolestí... Nemôže premieňať. Nemôže posväcovať.

Ak utrpenie bez použitia odhadzujeme, nebude nám nanič a možno sa ho ani nikdy nezbavíme.

Nevieme použiť utrpenie ako nástroj obnovy, ako prostriedok spásy.

Je dosť možné, že nerozumieme. Ešte stále nerozumieme, čím je utrpenie.

- ani my, obnovení kresťania podnes nerozumieme... čo tým Pán mal na mysli... Prečo prosím, hlásal kristus blázovstvo kríža?! A sv. Pavol a iní apoštoli kráľovskú cestu kríža???

- my nechceme trpieť, nevieme trpieť tak, aby z toho vyšla spása...

- my odmietame v utrpení nájsť prostriedok spásy..., preto sa snažíme utrpenie nevidieť, obísť, zahodiť, áno aj za každú cenu iba uzdraviť. Bez premenenia srdca. Bez otvorenia očí... bez nasledovania Krista na ceste krížovej...

Od prvého hriechu človeka je na svete utrpenie.

Náš Pán prešiel do slávy cez UTRPENIE A SMRŤ na kríži...

A my??? Ideme si iba po slávu? Bez kríža Kristovho? Ako potom veríme, že kríž je svätý? Na čo by nám taký svätý kríž bol, ak nie na spásu?

Pane Ježišu, Ty si trpel za hriechy ľudstva, trpel si za moje hriechy. Prosím Ťa o milosť a pochopenie Tvojej kráľovskej cesty kríža, o pochopenie, o prijatie a plody premeny  v mojom živote a v životoch blížnych, skrze kríž na ceste do večnej slávy! Sama nikdy nepochopím... nebudem schopná prijať vzácny prostriedok spásy... pre seba, pre iných, pre Cirkev, pre svet.

Mária, Matka Kristova, Ty si bola nielen účastná utrpenia Tvojho Syna, ty si prežívala utrpenie priamo s ním! Pros za nás, aby sme konečne pochopili a prijali, čo nám slúži ku spáse! Pros za nás, aby sme sa nechali premieňať a aby bolo ukončené nezmyselné utrpenie,  aby nad každým utrpením navždy zíťazil Tvoj Syn Ježiš!

Možno sme iba kúsok vzdialení od naplnenia Spásy. Možno sme iba krok vzdialení od večnej blaženosti, kedy Pán zotrie každú slzu a utrpenie už nebude. Kiež by sme pochopili, ako tam čím skôr prísť!

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Waw. Tak jasne napísané o utrpení a zmysle utrpenia. Vďaka.
Отправлено в 28.09.12 16:26.
Absolútne súhlasim!!!!Presne,Ježiš musel trpieť a zomrieť za nás a čo dnes veľa ľudí tvrdí,vraj nemusíme už nič!!Odhodiť kríž a bolesť sa jednoducho nedá,len ho treba správne zužitkovať na spásu ľudí a nie sa tváriť,že veď Pán za nás zomrel,tak načo nám je kríž,nedá sa len "vyzdvihnúť si" to čo za nás Ježiš obetoval,musíme byť spoluúčastní.
Отправлено в 29.09.12 0:49.
Niet čo dodať, milá Majka! Presné, trefné a hlavne, pravdivé! Vďaka!
Отправлено в 29.09.12 18:48.