Дневники

« Назад

Dajme pozor

Dajme pozor

Máme iba toto dnes! Chýbajúce skutky a ľahostajnosť ľudí v minulosti mali fatálne následky pre dnešok... Máme moc, danú od Boha, máme ju pre dnes... Hľadajme rýchlo, kde je naše pole. Je čas.

Milovaní mladí a starší, jednoduchí aj študovaní, slobodní, rodiny a spoločenstvá - všetci na MK!

Leto je ešte v plnom prúde, dovolenky a oddychové aktivity sa chýlia ku koncu. Bohom požehnaný čas na obnovu síl sa chýli ku koncu. Čakajú na nás ÚLOHY. Treba si premyslieť, čo urobíme s tým úžasným "nábojom" Ducha svätého, ktorý sme dostali na Campfeste 2013, na Svetovom dní mladých v Rio de Janeiro 2013, na exercíciách a duchovných obnovách najrozmanitejšieho druhu, live, na internete a v požehnaných médiách.

Boh obnovuje naše sily,nášho ducha aj telo. Máme niečo - mnohé na práci - pre Božie kráľovstvo už tu na zemi a aj raz v nebi! Buďme bdelí a ČINNÍ!!!, aby sme nič nepremárnili! Máme hľadať pravdu, aby sme mohli žiť. Pravda nás oslobodí, očistípohľad, zabráni nám uveriť klamstvu, že "my aj tak nemôžeme veľa urobiť". My starší to poznáme z minulosti. Mnohé dobro sa neuskutočnilo, mnohé zlo sa mohlo bez zábran šíriť,  lebo mnohí z nás tak zmýšľali a "iní" prevzali iniciatívy!!! ktoré sme mali vykonať MY! Nie len v politike, ale aj v školstve a v rôznych odvetviach spoločnosti, v ktorej žijeme, sa už veľmi dávno! začalo šíriť zloZákernosť zla sa nám ukazuje tesne pred nosom a škerí sa nám do tváre v akejsi "NEVIDITEĽNEJ PODOBE!" Neviditeľná je preto, že každý druhý z nás si jej ani nevšimne!!! a možno si dokonca pomyslí, že to sa nás netýka! Týka sa to nás a každého jedného! Až keď zlo udrie päsťou na stôl a zviditeľní sa prevrátením našich zákonov, ktoré boli pre ochranu človeka, rodiny, hodnôt... až potom ho zreteľne uvidíme. Udrelo aj Cirkev a šľahá oklo seba, na čo len dosiahne... Neviem, ako vy, ale ja už mám pred sebou celkom viditeľný obraz...

Podvody, korupcia, lož vo všetkých podobách, rozbité rodiny, rozbité spoločenstvá, ekonomický dizáster, rast bankovníctva a nespravodlivé rozdeľovanie dobier,nespravodlivé  "odmeny" = mzda za prácu, ktoré sú almužnou, chudoba, choroby ľudí, ktorí nevedia, ako ďalej..."individualita", ktorá je proti človeku a ešte nie je dosť... nemám čo dodať. Idem sa modliť a hľadať, kde môže byť moja úloha dnes, tu, teraz.

Povzbudzujem seba aj vás, aby sme konali.

Berme slová Písma vážne a konajme ich v živote!

Berme slová pápeža Františka doslova. Musí byť vidno, že tu sme. Je nás veľa a je s nami Boh!

Duch svätý nám všetko oznámi, stačí počúvať, ísť a konať v mene Pánovom! Tak ako na Campfeste, či v Rio de Janeiro, ako v Ríme tak aj u nás doma, kdekoľvek, sa udejú zázraky! On je živý a mocný Pán!

Nebojme sa ísť s Ním a konať, čo nám povie!

Nemusíme nájsť hneď riešenia na všetko. Môžeme sa však pokúsiť niečo pre to urobiť.

+


Obrázok: z google;

Je to srdce z detských topánočiek, ktoré ľudia iniciatívy Pre život rozložili na námestí, aby zviditeľnili, čo nie je vidno... ako konkrétne vyzerá obrovský počet nenarodených detičiek...

Podobne nevidno, čo už je viditeľné v legislatíve...

Gender, tzv. rodová rovnosť - pojem, ktorý väčšine z nás nič nehovorí ale zabije ešte posledné zvyšky etických a morálnych hodnôt... Pre "pocit" nepochopenia "inak zmýšľajúcich" ľudí, ktorých sú 2% majú tí ostatní 98%!!! ZMENIŤ VŠETKO!

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Je to výborný prejav, len - nezabúdajme, že zlo sa rodí v ľudských SRDCIACH - tým, ako sami, aj my, kresťania, UVAŽUJEME a POCIŤUJEME. Mali by sme naozaj “vyrovnať svoj chodník” - byť čo možno najsvätejší, pokiaľ je nám to možné. Bujnenie a silnenie zla ako takého (citeľného, viditeľného,..) majú na rováši HLAVNE naše VNÚTORNÉ životy, hoci navonok im nedovoľujeme prejaviť sa. Neobaľujme si srdcia tukom - nehovejme si v nesprávnych myšlienkach, temperamentnej predstavivosti (v nezriadených túžbach), o ktorej si myslíme, že ak je skrytá, nemá vplyv na vonkajšie dianie, nezasievajme už vo svojich srdciach semená pochybovačnosti voči bratom, neodcudzujme ich (pokiaľ nás niečo výslovne nepáli), nebuďme tichými spúšťačmi zvád a rozporov medzi svojimi, nebuďme navzájom rivalmi, aby sme sa ukázali "peknými" pred svetskými vrchnosťami (veď oni sú často vskutku horšie na tom, ako my, ktorí sa snažíme o ich priazeň a miesto na spoločenskom výslní), neprovokujme (v každom slova zmysle) . Náš vnútorný život je teda obrovským semänišťom toho života vonkajšieho, viditeľného. My, kresťania, sa musíme NAJPRV OSLOBODIŤ od nečistých vnútorných PORYVOV, a až potom oprávnene bojovať za dobrú vec a proti tej zlej, lebo inak len “prilejeme olej do ohňa hriechu”, a nie ho uhasíme.
Отправлено в 15.08.13 22:22.
Vďaka! veľmi dobre si to vystihla. Samozrejme je to treba ako prvé. Je celkom dobre možné, že práve tým sa vyrieši mnohé..., je dobre možné, že už to bude mať veľký výsledok, že už tým sa veľa skutočne zmení k dobrému... Vôbec to nie je nereálne... Mala som konkrétne na mysli skôr našu pasivitu. Sama som väčšinou všetko dala do modlitby - tá je naďalej nesmierne dôležitá, isto ako prvý čin, nie však výlučne iba modlitba (aj keď niekedy nie je možné robiť nič iné, o tom však nie je blog) Modlitba nemá slúžiť ako ohrádka bezpečia, alebo ako čin, po ktorom už nenasleduje iný...pre iných, von zo seba, viditeľne, konkrétne a zodpovedne, nie ako provokácia... Dôležité je používať schopnosti a chcieť robiť činy. Aj plávať sa naučíme plávaním, František hovorí, že sú mu milší ľudia, ktorí niečo robia aj s chybami, ako tí, čo radšej nerobia nič, aby nerobili chyby. Mala som na mysli vďačné "prenechanie" úloh iným, komu? aby sme sa nemuseli zapojiť sami. Napr. o problematike rodovej rovnosti som sa dozvedela až teraz(!) a po rešerši som zistila, že je už všade, že už roky sa vyučuje na univerzitách, je aj v zákonoch, ktoré čakajú na "odklepnutie" a ľudia ani nevedia, čo znamená... Z univerzít už vychádzajú mladí učitelia, ktorí budú rodovú rovnosť šíriť ako "normálnu a logickú vec". A my nič, my sme muzikanti... Uvidím, čo po zvážení môžem urobiť, aspoň anketu, dať do pozornosti alebo sa pridať k iným, ktorí už majú plán - nie iba mediálne, lebo som spoluzodpovedná v mojej farnosti... Neviem ako pôjdem k skutkom. Boh vie. Viem, že nebudem ticho čakať, až urobia iní. Musím sa na to pripraviť, aby to nebol iba nejaký naivný pokus o čin. To mám na mysli. Viem, že každý z nás môže niečo urobiť, ak len chce. Potom isto budeme vedieť čo, a ako to môžeme urobiť. Verím, že nemáme mladých, ktorí po skončení škôl "zapadnú prachom" v nejakej firme a uspokoja sa s tým, čo je! (ešte neviditeľné? Už je vidno...)
Отправлено в 16.08.13 9:25 в ответ на Mira Bakerová.
Buďme bdelí, buďme činní!!!...To je to, k čomu nás vyzýva i Svätý Otec František takmer v každej katechéze.
Neuzatvorme sa so svojou vierou vo svojom dome, svojej farnosti, ale vyjdime von a konajme!
Nedovoľme Zlu, aby sa šírilo ďalej, ale buďme aktívni!
Čo to znamená? Z môjho detstva som si zapamätala prirovnanie, ktoré mi hovoril môj otecko o tom, ako sa zlo rýchlo šíri, ak mu nezabránime v tom:
Ukázal mi košík jabĺk a povedal: Na jeseň som ich tu dal a všetky boli pekné, prvotriedne, aspoň sa mi tak zdali. Poď, ideme sa pozrieť, čo sa s nimi stalo. A začal pomaly vyberať jedno jablko za druhým...Až sme narazili na spleť jabĺk, ktoré už hnili a bol najvyšší čas, aby sme ich vybrali, ak len sme nechceli mať zhnitý celý košík. To jablko, ktoré bolo uprostred tejto hniloby, bolo celé čierne a nakazilo všetky ostatné, ktoré boli v jeho blízkosti. A tak nastávala škoda na úrode od jediného zlého jablka. Ja som sa ocka pýtala, že ako je to s tými jablkami, keď si nevšimol, že možno nejaké bolo predsa len pokazené. On mi povedal: Jablká sú ako ľudia. Nevidíme do nich. Navonok sa nám zdajú pekné, krásne, a keď ich rozkrojíme, prídeme na to, že sú zhnité. Od jadra sa pokazí celé jablko. Ak má človek zlé jadro - srdce, jeho skutky nemôžu byť zákonite dobré. To sa nedá.
Preto, ak chceme zlo poraziť, musíme s ním bojovať. S ním a proti nemu. Musíme ho vyhodiť z ľudských sŕdc, aby nepokazilo iných ľudí...viac, a ešte viac...
Ďakujem Ti, Majka za to, že sa angažuješ za dobro akýmkoľvek spôsobom.
Prajem Ti, aby Tvoje slová hýbali našimi srdciami a chceli zmeniť tento svet!
K dobru a láske medzi nami emoticon
Отправлено в 16.08.13 15:50.
Vďaka, Evička, veľmi dobrý príklad s tými jabĺčkami...Modlím sa za mladých a za rodiny, ako nikdy predtým... verím, Boh počuje moje a naše modlitby...mojou nádejou je, že naši mladí použijú dary - rozum, vôľu a všetko, čo dostali od Boha, a verím, že sa zapoja do ochrany pravdy pre dobro seba, rodín, spoločnosti a verím, že si nenechajú si šliapať po vzácnych pokladoch svojich osobností a že nedovolia, aby sa to dialo ich rodinám a ani iným ľuďom...
Отправлено в 17.08.13 15:26 в ответ на Eva Vráblová.