Дневники

« Назад

Kto je môj blížny?

Kto je môj blížny?

Každý blížny je úžasný dar, výzva, úloha, obohatenie...

Veľakrát  počúvame, že v nás prebýva Boh. Dokonca v blížnych, aj v tých ľuďoch, ktorí sa očividne nesprávajú ani len  náhodou takým spôsobom. Poznámka: ani ja nie, hoci sa o to tak úporne snažím!!! Boh nás stvoril ... stvoril Adama a Evu, oni mali  Kaina a Ábela... a hriech. Boh ich síce vyhnal z raja a isto bol veľmi smutný, vynadal však iba hadovi!!! Jeho ľudkov stále sprevádzal a chránil, bez ohľadu na to, čo spravili...čiže Boh na ich hriech nemyslel... oni niesli následky,  Boh im však stále znova dával milosti, možnosti a viedol ich ako starostlivý otec svoje deti. Dal im prorokov, anjelov, dal im jedlo a ošatenie, dal im prácu a dal im ľudí a dal im prisľúbenia, ktoré nikdy nezrušil.

Ježiš robil takisto. U Ježiša vidíme viac. Bol človek ako my. Žil ako jeden z nás, miloval každého... dokonca Judáša, ktorý ho napokon zradil. Odpúšťal, trpel a trápil sa, lebo mu nerozumeli, viedol iných, učil, kázal Slovo, žil Slovo, uzdravoval, modlil sa k Otcovi, ukazoval nám lásku k Otcovi, viedol ľudí cestou lásky... Ježiš nám zviditeľnil Slovo, daroval nám svoje Slovo, odpustenie hriechov, a Ducha svätého, nenechal nás samých. Vo všetkom nám dal príklad, ako žiť - osobne, v spoločenstve blízkych ľudí, v rodine, v skupine apoštolov. Vždy nabádal, aby sme konali ako On.

Teraz žijeme dobu Ducha svätého, ako to vyjadrujú mnohí súčasní teológovia. Žijeme bez telesne prítomného Ježiša, zostal však s nami v Slove, v Duchu sv. a  v Eucharistii:o) máme kopu blížnych, rôznych, sú ako lúčne kvety, toľko druhov a nádhery. Skúsme ich uvidieť v ich kráse:o) pri pohľade na kvietky nás ani nenapadne myslieť na to, čo by sme na nich našli negatívne, škaredé, nedobré... Prečo tak robíme u ľudí? Hľadajme v nich iba ich krásu..., to nám pomôže nevidieť ich cez povrch ich inakosti, ktorú my vnímame ako zlé, negatívne. To nám pomôže ich skutočne uvidieť tak, ako ich vidí Boh.

 

Každý blížny je dar

Rozmanitosť charakterov, vlastností a schopností, akú majú ľudia, je úžasná! Ak by sa nám podarilo pristúpiť k ním pozorne, ako k tej kvetinke, uvideli by sme tie poklady. Ak sa k človeku priblížime s akousi bázňou..., veď ho stvoril Boh... a žije v ňom..., azda by sme rozumeli, alebo vedeli, ako s nimi zaobchádzať, aby sme neublížili, nezlomili tenučkú stonku ich sebavedomia, ktoré im je tak dôležité, a vedeli by sme ich poláskať pohľadom ako ten kvet.... a oni by sa na nás usmiali, ako odkaz toho, že ich potešila naša návšteva:o)

Hľadím teraz na osoby SZ... Nevychádzam z úžasu. Tak Pozerám aj na seba... nežne, pozorne, s láskou k stvoreniu Boha vo mne...Tiež úžas! A idem jedného po druhom pozrieť na mojich blížnych... S úctou, bázňou, s láskou Boha a s radosťou nad jeho darmi v nich, ktoré Boh uložil do týchto inteligentných stvorení:o) Radosť zaplaví moje srdce nad toľkou štedrosťou nášho Boha! Môžem len žasnúť a ďakovať... Tento pozorný pohľad na ľudí mi pomôže aj v dennom živote. Pomôže mi vidieť ich ako dar, lebo ním aj sú. Pomôže mi "nevidieť", čo by ma odviedlo od ich krásy. Pomôže mi to nehľadieť na to, na čo netreba. Tak môže začať nový vzťah... k Bohu, lebo mu začnem ďakovať za ľudí, a k ľuďom, lebo som uvidela ich krásu a hodnotu, akú majú pred Bohom. Každý jeden z nich. Mňa nevynímajúc.

Každý blížny je výzva

Blížny je výzva, blížny ma volá vyjsť von z môjho ja. Von z mojich myšlienok, z môjho pohľadu a vedie ma uvidieť iné, ako moje, krásne a povzbudzujúce "druhý", alebo  "my", alebo vyžadujúce námahu a prekonanie prekážok, je to ako dobrodružstvo s inými, kde ma  ma učí, vidieť život v  úplne v inom pohľade... Je volaním do vzťahu..., ktorý môže vzniknúť a sa rozvinúť. Záleží iba na tom, aby som sa dívala pozorne, s bázňou a s úctou, aby mi neuniklo podstatné. Potom sa môže vytvoriť vzťah. Boh nám dal ľudí aby sme mali vzťah. Nechcel, aby nikto z nás bol sám... potrebujeme jeden druhého. Sme stvorení vo vzťahu k Trojici, pre vzťah k Bohu a ideme k nemu vo vzťahoch. Blížny je volaním k zmene pohadu..., lebo blížny mi odhalí, bez toho, aby mi o tom hovoril, ako môžem vidieť inak,  jasnejšie, ľahšie a aj ako to môžem urobiť... Blížny je výzvou k dobrodružstvu života v spoločenstve s inými.

Blížny je úloha

Blížny mi bez slov naznačuje, kde mám slabiny, kde je ešte strach alebo prekážka. Je tu pre mňa môj blížny, ako úlohoa, povzbudenie k odvahe hľadať a zmeniť niečo... Ja musím  nastaviť, upraviť moje spôsoby, reč, videnie, správanie, očistiť srdce. Vtedy budem môcť objaviť blížneho v celej jeho kráse, dotýkať sa ho bez zranení, tak môžem mať  podiel na jeho daroch, ktoré mi chce dať. Potom mu môžem aj ja darovať tie moje, a môžeme tak robiť u ľudí, u každého z nich, ktorého nám Boh pošle do cesty... len takmôžeme žiť radosť a krásu, bohatstvo ľudského spoločenstva s blížnymi na ceste k Bohu. Blížny je vyjadrením úlohy nájsť jeho a nájsť seba cez neho.

+

 

Blížny je vzácnym a neopakovateľným darom, je mojou výzvou k odvahe a k láske, aby som sa nezľakla jeho inakosti; Je úlohou  hľadania krásy a  jedinečnosti,  ktoré ukrýva hlboko v sebe,

Je volaním, aby som  kráčala vpred, aby som nezostala stáť pri povrchu, aby som dokázala otvoriť srdce Bohu a blížnemu, pre ten okamih stretnutia sa tu a teraz, aby som zažila skutočné stretnutie s blížnym. A v ňom zasa stretám Boha...

+

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Máme spoločnú lásku- starozákonné postavy- samozrejme, nekladúc tie novozákonné na vedľajšiu koľaj. A preto sa cítim blížna , či sa to niekomu páči, alebo nie. Starý Zákon je napáchnutý "človečinou" a do toho prichádza Boží Syn, aby nám ukázal, že človečinu netreba zahodiť, ale zušľachtiť.
Považujem aj to za cieľ tejto stránky. Žiaľ, niekto tu začal parazitovať. Nie, že by som sa nechcela deliť o vzduch, ktorý dýcham a slnko a dážď. Ale buďme tým, čím máme byť. Svedkami Ježiša a nie romatikmi, píšucími o ničom.
Отправлено в 22.07.13 17:04.
SZ je náddherný:o) Ľúbim jeho príbehy, rozprávačský štýl a život... Práve ten mi odhaľuje, ako veľmi vážne brali svätí v tých časoch Boha a to, čo im hovoril. Úplne vážne. Ani ich nenapadlo niečo vymýšľať a prekrucovať... a teraz si uvedomujem, prečo máme problémy rozumieť. Ve´d človek nemôže slúžiť dvom... ale len jednému Pánovi. A v NZ taktiež, len tu už mnohí nerozumeli... čo Ježiš chcel povedať a čo znamená jeho reč.
Отправлено в 23.07.13 9:41 в ответ на Mária-Irma Danieliszová.