Отображение сетевого контента

Blogy (Aktívny Advent 2015)

« Назад

Adventný čas 24. december - Ježiš, najväčší dar

Jn 1,1-14 , Lk 2,6-21

Už je to tu. Ježiš - najväčší dar. Čo viac dodať? 

Želám vám všetkým radostné a požehnané Vianoce. Nech sa Ježiš narodí aj vo vašich srdciach a vo vašich rodinách. A aby ste vždy vedeli, že Ten najväčší dar - Boh - Emanuel - Boh s nami - je stále pri vás. Dáva sa vám stále. Nech už sa vo vašom živote deje čokoľvek. 


Téma vďačnosti: 
Ďakujme dnes za DARY ZO VŠETKÝCH NAJVÄČŠIE.  


Praktická činnosť: 
Oslávte Vianoce! 


Nech sa vám darí a nech pravá radosť (ktorú svet nemôže dať, ale ani vziať) zaplní vaše srdcia.

Следующий
Комментарии
sign-in-to-add-comment
Пока нет комментариев. Будь первым.

Отображение сетевого контента

Aktívny advent 2015

Každý deň, po celý advent, pribudne na tejto podstránke nová téma.
Postupne si budeme čítať z dejín spásy (Starý Zákon) - od stvorenia sveta až po príchod Spasiteľa na svet.

Každý deň iný príbeh.
Každý deň téma na vďačnosť.
Každý deň nejaká (malá) praktická úloha.
Aby sme boli pripravení.
Aby sme nezabudli.
V zhone dní... 

Отображение сетевого контента

Pridajte sa k nám na Facebooku

Uzavretá skupina: 
cesta vďačnosti

Spoločne ďakujeme každý deň