Отображение сетевого контента

Na tomto mieste budem postupne zverejňovať biblické omaľovánky alebo materiály pre katechézu s  deťmi.

 

 

 

 

Omaľovanky

Biblické príbehy Starého zákona

 

 

 

Biblické príbehy Nového zákona

 

 

 

Podobenstvá

 

 

 

Svätci

svätá Katarína Alexandríjska

svätý Mikuláš

 

 

Príležitostné

Náš chrám