Boh má s každým svoj plán

Adventné zamyslenie 28 – 4. adventný týždeň, 24.12.2016

Radosť Panny Márie z narodenia Jána Krstiteľa

Adventné zamyslenie 27 – 4. adventný týždeň, 23.12.2016
Pokora: perla mužskej identity

Pokora: perla mužskej identity

Dvíha z prachu bedára ...Usádza ho medzi kniežatá.

Údiv a prekvapenie Panny Márie

Adventné zamyslenie 26 – 4. adventný týždeň, 22.12.2016
Nová šanca pre Teba

Nová šanca pre Teba

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa...

Naša učiteľka Panna Mária

Adventné zamyslenie 25 – 4. adventný týždeň, 21.12.2016
Zaži ticho a šťastie v Jeho prítomnosti

Zaži ticho a šťastie v Jeho prítomnosti

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na...

Odpoveď Panny Márie

Adventné zamyslenie 24 – 4. adventný týždeň, 20.12.2016

Jas jedinečnej svätosti Panny Márie

Adventné zamyslenie 23 – 4. adventný týždeň, 19.12.2016

Sláva Panny Márie

Adventné zamyslenie 22 – 4. adventná nedeľa, 18.12.2016

Poníženosť Panny Márie

Adventné zamyslenie 21 – 3. adventný týždeň, 17.12.2016
Neodkladajme ohlasovanie na neskôr

Neodkladajme ohlasovanie na neskôr

Ježiš povedal Židom: „Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a...

Cieľ života Márie

Adventné zamyslenie 20 – 3. adventný týždeň, 16.12.2016

Vyvolená Mária

Adventné zamyslenie 19 – 3. adventný týždeň, 15.12.2016
Uver a nasleduj slobodného Ježiša

Uver a nasleduj slobodného Ježiša

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján...

Blahodarné pôsobenie Panny Márie

Adventné zamyslenie 18 – 3. adventný týždeň, 14.12.2016
Ochotný pomôcť a zachrániť ...aj manželstvo

Ochotný pomôcť a zachrániť ...aj manželstvo

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa...
Podstata pravdy Márie

Podstata pravdy Márie

Adventné zamyslenie 17 – 3. adventný týždeň, 13.12.2016
Nenechaj sa zastrašiť

Nenechaj sa zastrašiť

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak...

Starostlivá Mária

Adventné zamyslenie 16 – 3. adventný týždeň, 12.12.2016
Ukazujem 1 - 20 z 46 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 3