« Späť

Zachovať si pokoj

Zachovať si pokoj

Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.

Druhá kapitola Matúšovho evanjelia nám ukazuje Jozefa, ktorý na základe Božieho vedenia podnikal životne dôležité kroky, aby ochránil malého Ježiša a svoju manželku Máriu. Dostal ďalší pokyn v sne, tentokrát, aby vzal dieťa a matku a utiekol do Egypta pred Herodesom, ktorý im striehol na život. Tak ako prvýkrát, aj teraz sa Jozef spoľahol na Božie vedenie. Bol pokorný, a preto sa mohla napĺňať Božia vôľa v ich neľahkej situácii. Ktovie, čo všetko asi Jozef v prežíval v kontexte posledných dní: najskôr prehltnúť myšlienky nevery pri pohľade na svoju snúbenicu s bruškom (hoci spolu predtým nič nemali), spracovať dych-vyrážajúci sen o Máriinej nevine, potom improvizovať a hľadať bed&breakfast s pôrodníckym vybavením v Betleheme, až napokon prichádzajúcich kráľov z východu s úctou, ktorá sa prejavovala len šľachtickým rodinám. 
 
Ak by sme sa mohli vcítiť do Jozefovho prežívania, zrejme by sme hľadali synonymá jazdy na horskej dráhe. Napriek tomu vidíme, že si Jozef zachoval chladnú hlavu, teda pokoj a nezložil sa.
 
Prajem nám všetkým mužom, aby sme si dokázali na príhovor sv. Jozefa zachovať pokoj a chladnú hlavu aj v neľahkých situáciách, ktoré život občas prináša.
 
A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Flp 4,7
 
Predchádzajúci