« Späť

Adventné zamyslenia pre manželky- Pokojný domov

Adventné zamyslenia pre manželky- Pokojný domov

Čítanie zo Svätého Písma:  Iz 2, 1-5

Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme.

Stane sa v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky.

Budú k nemu prúdiť všetky národy, prídu k nemu mnohé kmene a povedia: „Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha! Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch.“ Lebo zo Siona vzíde zákon a z Jeruzalema Pánovo slovo.

On bude súdiť národy a naprávať početné kmene, takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju. Hor‘ sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom!

Zamyslenie:

V čítaní sme mohli čítať, že „vrch s Pánovým domom bude stáť pevne.“ Ako manželky túžime po „pevnom bezpečnom domove“, túžime ho vytvárať a samé v ňom bývať. Aké je jednoduché, ak nám v tom pomáhajú aj tí ostatní- manžel, deti... Ak máme takýto dar, nezabudnime byť za to vďačné a svojim drahým často vyjadriť, že to nie je pre nás samozrejmosťou.

Mnohé z nás sa však ocitli kvôli rôznym okolnostiam ( manželovej chorobe, častej neprítomnosti, strate či rozchodu proti svojej vôli...), v pozícii, že sa na zabezpečovanie pevného zázemia ocitáme akoby samé. Boh je však tým, kto sa ujíma opustených, vdov aj sirôt... Boh je nám stále nablízku a zostane vždy najpevnejším bodom nášho života i manželstva- či si to už uvedomujeme alebo nie.

Boh má pre nás všetky plán pokoja a chce nás viesť. Aj my dnes môžeme v modlitbe povedať ako národy z nášho čítania: „Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha! Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch.“ Boh má rôzne spôsoby ako k nám môže prehovoriť, aby sme aj my skutočne rozumeli, čo nám chce povedať a ako to uskutočniť.

Tento 1. adventný týždeň sa budeme sústrediť na konkrétne kroky, ako vytvárať pevný, bezpečný a pokojný domov podľa Božích princípov. Nech sa premení na miesto, v ktorom bude prebývať Ježiš.

 

Modlitba:

Drahý Bože, prosím, pouč ma o svojich cestách, aby som mohla kráčať po Tvojich chodníkoch. Buduj u nás pevný a bezpečný domov. Ty sám buď v jeho strede. Nech Ti náš život robí radosť a nech je obrazom Tvojej dobroty. Staň sa mojím prvým a každodenným radcom a pomôž mi byť poslušnou a učenlivou Tvojím cestám a slovám. Amen

Predchádzajúci