Básne

NAŠIEL SI ?

Človek kráča šírim svetom, a hľadá, šťastie hľadá... Či je azda niekde niekto, kto vie, čo jeho duša rada.   Hľadá v knihách u Shakespeara, kde by dušu svoju sklonil. Bola často slabá chvíľa, spolu s časom slzy ronil.   Možno každý ten svoj Eden v záhrade si vo snách tvorí. ...
Čítaj ďalej o NAŠIEL SI ? »

Medzi Božie deti

Kráčaš pod oblohou, nad Tebou blankyt žiari, klesáš pod námahou, keď sa Ti nedarí. Však – neboj sa ! Smelo vykroč do dňa ! Chránia Ťa Nebesá, Pán Tvoje kroky pozná! Na cestu Ti svieti, aby si dobre šiel. Medzi Božie deti Ty v radosti smel.
Čítaj ďalej o Medzi Božie deti »

K Nebu

Vzhliadni k Nebu, výš, a výš, svojmu menu v ňom daj skrýš.   V Nebi Pán Ti miesto dá, Tvoje stopy v Srdci má.   Chyť sa Ty ruky Jeho, čo Boh Ti ponúka. Pán Ti chce dať Nebo po zemských potulkách.   Hľaď Ty len rázne kráčať...
Čítaj ďalej o K Nebu »

Skláňaš sa ...

Skláňaš sa pred Pánom, cestu k Bohu hľadáš, sníš svoj sen nad ránom, v ňom k Bohu kráčaš.   Nezastaň cestou tou za Láskou kdesi. Třňami uvitou k Tomu, čo kriesi.   Až Ti Pán v Nebi svoju ruku podá, láskou žiť kiežby, nie hriechu, čo...
Čítaj ďalej o Skláňaš sa ... »

Otcov syn

Slovo Božie svieti v tmách, za ním môžeš- - nemaj strach!   Posilnený modlitbou, čo v Duchu Božom zložíš. Nemusí byť mnoho slov- - sú od srdca totiž.   A tak cestu syna začni, strateného márnotratne, čo v diaľke bol celkom lačný, už sa v pýche viac nezatne.   Syn k Otcovi cestu meria- -odpustenie ústa prosia. ...
Čítaj ďalej o Otcov syn »
Ukazujem 5 výsledkov.

Oznam

Každý z nás má nejaké dary, talenty, schopnosti. Dostali sme ich, aby sme ich využili na slávu Božiu, pre budovanie Božieho kráľovstva, pre dobro našich blížnych a ich spásu. Často však človek robí chybu ako ten nám známy sluha z podobenstva, ktorý zakopal svoj talent. Preto som vytvoril túto stránku, aby som vás, milí bráškovia a sestry, povzbudil v rozvíjaní vašich umeleckých schopností, a ich využívaní pre apoštolát v duchu Apoštolskej exhortácie : " Christifideles laici ". O využívaní umenia pre šírenie Božieho kráľovstva sa píše aj V Pastoračnom pláne Katolíckej cirkvi Slovenska. Zároveň by som chcel vytvoriť možnosť sťahovania vašich príspevkov. Pre potreby nástenkárov, alebo len tak pre obdarovanie vašich blízkych. Upozorňujem , že ak sa rozhodnete zverejniť na tejto stránke nejaký príspevok, automaticky súhlasíte s jeho voľným a bezplatným šírením, ale nestrácate autorské práva. Teda ako prispievateľ príspevkov na tejto stránke sa zriekate akejkoľvek finančnej, materiálnej či inej svetskej odmeny. Jediné, čo vám môžem zaželať, je: Pán Boh odmeň ! Práce môžete posielať na uverejnenie len so súhlasom pôvodného autora literárnej alebo výtvarnej práce, alebo autora fotografie sem zaslanej!!!

Profil

Artapostolat

Popis:
Stránka určená pre apoštolát vybratými druhmi umenia, ako sú kresťanská duchovná poézia,duchovná próza, kresťanská grafika, kresťanská maľba, kresťanská fotografia. Príspevky od prispievateľov by boli vyberané administrátorom stránky. Pre potreby nástenkárov farnosti by bolo možné zverejnené príspevky voľne sťahovať,šíriť a použiť na nástenkách, či inde. Prípadné otázky, či prosby, či azda vaše literárne, či výtvarné dielka ( foto, sken v .jpg ) môžete adresovať na : miroslavp@inmail.sk .

Správca stránok
Miroslav Priecel

Wall - najnovšie

Zobrazenie knižnice dokumentov