Profile

Artapostolat

Popis:
Stránka určená pre apoštolát vybratými druhmi umenia, ako sú kresťanská duchovná poézia,duchovná próza, kresťanská grafika, kresťanská maľba, kresťanská fotografia. Príspevky od prispievateľov by boli vyberané administrátorom stránky. Pre potreby nástenkárov farnosti by bolo možné zverejnené príspevky voľne sťahovať,šíriť a použiť na nástenkách, či inde. Prípadné otázky, či prosby, či azda vaše literárne, či výtvarné dielka ( foto, sken v .jpg ) môžete adresovať na : miroslavp@inmail.sk .

Správca stránok
Miroslav Priecel

Oznam

Každý z nás má nejaké dary, talenty, schopnosti. Dostali sme ich, aby sme ich využili na slávu Božiu, pre budovanie Božieho kráľovstva, pre dobro našich blížnych a ich spásu. Často však človek robí chybu ako ten nám známy sluha z podobenstva, ktorý zakopal svoj talent. Preto som vytvoril túto stránku, aby som vás, milí bráškovia a sestry, povzbudil v rozvíjaní vašich umeleckých schopností, a ich využívaní pre apoštolát v duchu Apoštolskej exhortácie : " Christifideles laici ". O využívaní umenia pre šírenie Božieho kráľovstva sa píše aj V Pastoračnom pláne Katolíckej cirkvi Slovenska. Zároveň by som chcel vytvoriť možnosť sťahovania vašich príspevkov. Pre potreby nástenkárov, alebo len tak pre obdarovanie vašich blízkych. Upozorňujem , že ak sa rozhodnete zverejniť na tejto stránke nejaký príspevok, automaticky súhlasíte s jeho voľným a bezplatným šírením, ale nestrácate autorské práva. Teda ako prispievateľ príspevkov na tejto stránke sa zriekate akejkoľvek finančnej, materiálnej či inej svetskej odmeny. Jediné, čo vám môžem zaželať, je: Pán Boh odmeň ! Práce môžete posielať na uverejnenie len so súhlasom pôvodného autora literárnej alebo výtvarnej práce, alebo autora fotografie sem zaslanej!!!

Wall - najnovšie