Aktuálne úlohy

Aktuálne úlohy:

 

 • Zopakovať si základné náboženské vedomosti  (pozri v menu Úlohy / Základné vedomosti)
  [zverejnené 24.2.2021; informačný mail zaslaný 24.2.2021; oznámené v nedeľných oznamoch 28.2.2021]
 • Vykonať vstupnú skúšku
  Termín:  zatiaľ nestanovený

 

Počas Pôstneho obdobia nech si každý zopakuje základné náboženské vedomosti, ktorých bude potrebné urobiť vstupnú skúšku.

(Do 2. fázy prípravy postúpi ten, kto úspešne zvláda podmienky 1. fázy a úspešne zvládne skúšku zo základných náboženských vedomostí.)

Termíny skúšok zo základných náboženských vedomostí budú vyhlásené neskôr, podľa stavu obmedzení.
Nateraz si šikovnejší môžu dohodnúť termín jednotlivo (mailom, telefonicky...).

 

Okrem toho:

Záujemca (alebo inak kandidát) sa stále snaží plniť Stále úlohy (pozri nižšie).

Záujemcovia získavajú body vypĺňaním testov.
(Tí, ktorí odovzdali Zápisný lístok osobne, majú sprístupnené všetky aktuálne testy.)
(Získané body sú v menu Bodovanie.)

Záujemca si zapisuje aktivity (účasť resp. teraz sledovanie sv. omše, účasť na mesačnej spovedi a iné) do Zápisníka kandidáta, ktorý každý dostal pri osobnom odovzdaní Zápisného lístka.

 

1. fáza prípravy

V tejto 1. fáze kandidát preukáže opravdivý záujem o sviatosť plnením základných náboženských povinností:

 • každodenná modlitba,
 • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (v čase obmedzení sledovanie priameho prenosu svätej omše),
 • mesačná svätá spoveď,
 • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.

 

----------------------------

 • Aktuálny stav:

Odpovede na časté otázky nájdeš v sekcii FAQ.
(Musíš byť členom komunity Birmovanci Stará Bystrica.)
Pozri tiež Informácie.

Stále úlohy

Kandidát/birmovanec preukazuje opravdivý záujem o sviatosť birmovania plnením týchto úloh (väčšina z toho sú základné náboženské povinnosti):

 • každodenná modlitba,
 • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (účasť na sv. omši na viditeľnom mieste v kostole, najlepšie vpredu pred oltárom),
 • mesačná svätá spoveď,
 • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.