Aktuálne úlohy

Aktuálne úlohy:

 

 • (7)  Zúčastniť sa úvodného stretnutia vo svojej skupine, podľa dohody v skupine a podľa pokynov animátorov.
  Termín: počas mesiaca júna

 

----------------------------

 

Okrem toho:

Záujemca (alebo inak kandidát) sa stále snaží plniť Stále úlohy (pozri nižšie).

Záujemcovia získavajú body vypĺňaním testov.
(Tí, ktorí odovzdali Zápisný lístok osobne, majú sprístupnené všetky aktuálne testy.)
(Získané body sú v menu Bodovanie.)

Záujemca si zapisuje aktivity (účasť resp. teraz sledovanie sv. omše, účasť na mesačnej spovedi a iné) do Zápisníka kandidáta, ktorý každý dostal pri osobnom odovzdaní Zápisného lístka.

 

----------------------------

 

2. fáza prípravy

Každý birmovanec sa stretáva vo svojej skupine spolu s ostatnými birmovancami, pod vedením animátorov.

Aj v tejto fáze treba preukazovať opravdivý záujem o sviatosť plnením základných náboženských povinností:

 • každodenná modlitba,
 • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (v čase obmedzení sledovanie priameho prenosu svätej omše),
 • mesačná svätá spoveď,
 • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.

 

----------------------------

 

 • Aktuálny stav:

Odpovede na časté otázky nájdeš v sekcii FAQ.
(Musíš byť členom komunity Birmovanci Stará Bystrica.)
Pozri tiež Informácie.

Stále úlohy

Kandidát/birmovanec preukazuje opravdivý záujem o sviatosť birmovania plnením týchto úloh (väčšina z toho sú základné náboženské povinnosti):

 • každodenná modlitba,
 • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (účasť na sv. omši na viditeľnom mieste v kostole, najlepšie vpredu pred oltárom),
 • mesačná svätá spoveď,
 • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.