Blog

Všetky blogy »

Značka: posledný súd

Dies irae časť tretia

Hriešnicu si zbavil zlosti, lotra vzal si do milosti, aj mne dal si nádejnosti. Prosím to, čo nezaslúžim: no daj, Bože, po čom túžim, nech sa v oheň nepohrúžim. Medzi ovce nech si stanem, od capov ma oddeľ, Pane, daj ma k tým na pravej strane. Keď už pôjdu zlorečení do plameňov odsúdení, zavolaj ma k vyvoleným. Prosím vrúcne, úpenlivo, srdce vzdychá ľútostivo: riaď môj koniec milostivo. Slzavý deň, v ktorý v strachu hriešny človek vstane z prachu; a keď dostaví sa k súdu, milosť udeľ svojmu ľudu.
Čítaj ďalej o Dies irae časť tretia »

Dies irae časť druhá

Čo len poviem na obranu, koho vzývať o ochranu, keď aj svätí bázňou vzplanú? Ty, kráľ hroznej velebnosti, spásu dávaš cez milosti, spas ma, studňa láskavosti. Ježiš dobrý, nezabudni, pre mňa si šiel kríž niesť trudný, nezatrať ma v ten deň súdny. Hľadal si ma, ustal v sparne, vykúpil na kríži zdarne; nech to všetko nie je márne. Spravodlivý sudca zlostí, odpusť moje neprávosti, prv, než v hrob dáš moje kosti. Vzlykám ako vinník čierny, červeň vín sa v tvári perlí; Bože, prosím, súd svoj zmierni.
Čítaj ďalej o Dies irae časť druhá »

Dies irae časť prvá

V ten deň hnevu, v ten deň práva v prach sa zvráti sveta sláva, Sibyla a Dávid vravia. Aký strach nás schváti dravý, keď sa pred očami zjaví všetkých skutkov sudca pravý. Hlasy trúby, plné čudu, ponad hroby krajín budú znieť a volať všetkých k súdu. Príroda, smrť v žase stíchne, keď sa každý mŕtvy zdvihne, k súdu príde, jak len stihne. Napísaná kniha tu je, všetky deje obsahuje, z nej svet ortieľ vypočuje. Keď si sudca teda sadne, vyjaví sa všetko riadne, nenechá tak viny žiadne. zdroj: http://breviar.sk/default.htm
Čítaj ďalej o Dies irae časť prvá »
Ukazujem 3 výsledkov.