Blog

Všetky blogy »

Značka: sv. pavol

Dies irae časť tretia

Hriešnicu si zbavil zlosti, lotra vzal si do milosti, aj mne dal si nádejnosti. Prosím to, čo nezaslúžim: no daj, Bože, po čom túžim, nech sa v oheň nepohrúžim. Medzi ovce nech si stanem, od capov ma oddeľ, Pane, daj ma k tým na pravej strane. Keď už pôjdu zlorečení do plameňov odsúdení, zavolaj ma k vyvoleným. Prosím vrúcne, úpenlivo, srdce vzdychá ľútostivo: riaď môj koniec milostivo. Slzavý deň, v ktorý v strachu hriešny človek vstane z prachu; a keď dostaví sa k súdu, milosť udeľ svojmu ľudu.
Čítaj ďalej o Dies irae časť tretia »

Byť oporou tomu druhému

My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých (Rim 15,1a)
Čítaj ďalej o Byť oporou tomu druhému »
Ukazujem 2 výsledkov.