Profil zboru

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Badíne
28 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Roman Dovala
Kapláni:
RNDr. Viera Kadlecová
Kontaktné informácie

Wall - najnovšie