PROFIL

farnosť Bušovce
7 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vladimír Klein 0523811082
Kapláni:
Kontaktné informácie

Článok

Sv. omše

 

Pondelok až sobota: 17.30

 

Nedeľa: 9.00

 

 

Článok

Vysluhovanie sviatostí

 

 

Sviatosť zmierenia– Spovedáme pol hodiny pred každou sv. omšou.

Sviatosť krstu– Krst nech prídu nahlásiť rodičia dieťaťa. Treba si priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Krstní rodičia majú mať všetky iniciačné sviatosti (krst, sväté prijímanie, birmovanie). A ak sú sobášení, musia žiť v platnom manželskom zväzku.

Sviatosť manželstva– Nech prídu nahlásiť snúbenci a to aspoň pol roka pred plánovaným uzatvorením manželstva.

Pohreb– Prosíme, aby ste priniesli list o obhliadke mŕtveho potvrdený lekárom a matričným úradom.

Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých– Kedykoľvek môžete požiadať, buď osobne, ale telefonicky.

Ku chorým chodíme každý prvý piatok.

Článok

Rímskokatolícky kostol

sv. Vavrinca Diakona

 

Pôvodne gotický zo 14. storočia, v 17. storočí  barokovo prestavaný. Z gotického zariadenia sa zachovala socha Panny Márie z roku 1400 (je v zbierkach Slovenskej národnej galérie), gotické sochy Madony, sv. Štefana a sv. Vavrinca.  V presbytériu je gotická krstiteľnica zo 14. storočia a neskorogotický oltár. V dvojloďovom kostole je umiestnený obraz sv. Vavrinca, neskorogotický bočný oltár s obrazom sv. Mikuláša.

 

Článok

Kňazi pôsobiaci v našej farnosti

 

1937 - Augustín Novajovský, správca farnosti

1992 - Pavol Uličný, excurrendo

1998 - Michal Zajac, správca farnosti

2000 - Ladislav Hostinský, správca farnosti

2006 - Jozef Sobčák, správca farnosti

2008 - Ľudovít Sýkora, správca farnosti

2011 - Ján Záhradník, excurrendo

- Martin Majda, kaplán

2012 - Vladimír Klein, správca farnosti

 

Vdp. Sobčák, Vdp. Hostinský

Vdp. Novajovský