Vybraný webový obsah už neexistuje.

Blogy

« Späť

Farske oznamy Donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
         
    Cezročné obdobie   22.1.2018 – 28.1.2018
 
  Farský kostol sv. Antona Paduánského
 
       
  Pondelok Sv.Vincent,diakon a mučeník 17:00 Poďakovanie a za B.P.pre dožitých 80 rokov života
 
  Utorok   17:00 +Zuzana
 
  Streda Sv.František Saleský,biskup a učiteľ Cirkvi 17:00 Na úmysel
 
  Štvrtok Obrátenie sv.Pavla,apoštola 07:30 Na úmysel
 
  Piatok Sv.Timoteja a Títa,biskupov 17:00 + Rodičov Gabriela a Blanka
 
  Sobota Sv.Angela Merici,panny 17:00 + Jaroslav a František Glemba
 
  Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období 10:00 Za Veriacich
 
     
      Od 18.1. do 25.1.2018 – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
    Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň
         
         

 

Predchádzajúci Ďalej