Vybraný webový obsah už neexistuje.

Farske Oznamy Donovaly

« Späť

Farské oznamy Donovaly

Farské oznamy Donovaly
  Cezročné obdobie   17.6.2019 – 23.6. 2019
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok   18:00 Poďakovanie za 92r.života,Anny Vydrnákovej
 
  Utorok   18:00 + Celej rodiny Vydrnákovej a Koníčkovej
 
  Streda   18:00 Na úmysel za Dávida k D.Sv.
 
  Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 18:00 Na úmysel P.biskupa
 
  Piatok Sv.Alojz Gonzága,rehoľník 18:00 + Timotej Kaliský
 
  Sobota   18:00 Na úmysel za Dávida k D.Sv.
 
  Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období 10:00 Za Veriacich
 
      Nedeľa-zbierka na dobročínné diela sv.Otca  
      Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň

 

Predchádzajúci Ďalej