Vybraný webový obsah už neexistuje.

Blogy

« Späť

Farske oznamy donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Cezročné obdobie   19.10.2018 – 25.11. 2018
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok   17:00 Prosba a poďakovanie za zdravie a P.B.pre Martu
 
  Utorok   17:00 + Imrich a jeho rodičia
 
  Streda Obetovanie Panny Márie 17:00 Za Katarínu,Mariána a deti a vnúčatá
 
  Štvrtok Sv.Cecílie,panny a mučenice 07:30 Na úmysel za rodiny
 
  Piatok Sv.Klimenta I.pápeža a mučeníka 17:00 + Rodičov Litvákovích a Bažikovích
 
  Sobota   17:00 + Milan,rodičia a Mária
 
  Nedeľa KRISTA KRÁľA 10:00 Na úmysel nov.Terky a Dominika
 
         
      Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň
         

 

Predchádzajúci Ďalej