Vybraný webový obsah už neexistuje.

Farske Oznamy Donovaly

« Späť

Farské oznamy Donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Cezročné obdobie   27.9.2021 – 3.10.2021
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok Sv.Vincent de Paul,kňaz 18.00 Za stratené telesné a duševné zdravie
 
  Utorok Sv.Václav,mučeník 18:00 + Rodičia a starý rodičia Bulloví
 
  Streda Sv.Michal,Gabriel a Rafael archanjelov 18:00 + Matku Zuzanu a otca Jána
 
  Štvrtok Sv.Hieronym,kňaz a učiteľ Cirkvi 07:30 + Rodičia Mária a Ladislav
 
  Piatok Sv.Terézia od Dieťaťa Ježiša z Lisieux,panna a uč.Cirkvi 18:00 + Ján a Margita Sivčákoví
 
  Sobota Svätých anjelov strážcov 18:00 + Anabella
 
  Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období 10:00 Za Veriacich
 
  Október – mesiac sv.ruženca   Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň

 

Predchádzajúci Ďalej