Vybraný webový obsah už neexistuje.

Farske Oznamy Donovaly

« Späť

Farské oznamy Donovaly

Farské oznamy Donovaly
  Cezročné obdobie   19.8.2019 – 25.8. 2019
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok   18:00 + Rodičia Anna a Vincent Urgela
 
  Utorok Sv.Bernard,opát a učiteľ Cirkvi 18:00 + Manželka Júlia
 
  Streda Sv.Pia X.,pápeža 18:00 Prosba o B.P. a zdravie
 
  Štvrtok Panny Márie Kráľovnej 07:30 + Zdenek Hájek
 
  Piatok   18:00 + Jozef a Zlatica Bullová
 
  Sobota Sv.Bartolomeja,apoštola 18:00 + Karol a Hedviga Longaverová
 
  Nedeľa Dvatsiata prvá nedeľa v cezročnom období 10:00 Za Veriacich
 
         
      Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň

 

Predchádzajúci Ďalej