Vybraný webový obsah už neexistuje.

Blogy

« Späť

Farske oznamy donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Cezročné obdobie   13.8.2018 – 19.8. 2018
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok   18:00 † Rodinu Anna a Vincent Urgeloví
 
  Utorok Sv.Maximiliána Mária Kolbeho,kňaza,mučeníka 18:00 Za Pomoc Božiu a ochranu pre rodinu Plichtovú
 
  Streda Nanebovzatie Panny Márie 18:00 Za Pomoc Božiu a ochranu pre rodinu Muchovú a Jakalovú
 
  Štvrtok   07:30 Za nové kňazské povolania
 
  Piatok   18:00 + Jozef a Mária Michalcová
 
  Sobota   07:30 † Anton Miartuš kňaz a rodičia a súrodenci
 
  Nedeľa 20.Nedeľa v cezročnom období 10:00 Na úmysel
 
         
      Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň
         

 

Predchádzajúci Ďalej