Vybraný webový obsah už neexistuje.

Farske Oznamy Donovaly

« Späť

Farské oznamy Donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Cezročné obdobie   21.10.2019 – 27.10. 2019
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok   18:00 + Miroslav Mydlo 1.výr.
 
  Utorok Sv.Jána Pavla II.pápeža 18:00 Za dary D.Sv.a B.P. pre bohoslovcov
 
  Streda Sv.Jána Kapistránskeho,kňaza 18:00 Za dary D.Sv.a B.P. pre bohoslovcov
 
  Štvrtok Sv.Antona Máriu Clareta,biskupa 07:30 Za dary D.Sv.a B.P. pre bohoslovcov
 
  Piatok   18:00 Za dary D.Sv.a B.P. pre bohoslovcov
 
  Sobota   18:00 + Pavol Melko a Ondrej Kukuľa
 
  Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období 10:00 Za veriacich našej farnosti
 
      Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň
        26 na 27 októbra 2019 sa meni čas o 3 hod. Na 2 hod.!

 

Predchádzajúci Ďalej