Vybraný webový obsah už neexistuje.

Blogy

« Späť

Farske oznamy donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Cezročné obdobie   20.5.2018 – 27.5. 2018
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok Svätodušný pondelok 18:00 † Rodina Bullová a rodičia Mária a Štefan
 
  Utorok Sv.Rity z Cascie,rehoľníčky 18:00 † Rodičia Jozefína a Juraj Kaliskí
 
  Streda   18:00 † Miloš Čunderlík
 
  Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista,Najvyššieho a večného kňaza 07:30 † Katarína
 
  Piatok Sv.Bédi Ctihodný,kňaz a učiteľ Cirkvi 18:00 † Rodičia Zita a Ladislav Kubalíkovci
 
  Sobota Sv.Filip Néri,kňaz 18:00 Poďakovanie za 65 rokov života
 
  Nedeľa Najsvätejšia Trojica 10:00 Za veriacich
 
         
      Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň
         

 

Predchádzajúci Ďalej