Profil farnosti

Farnosť Nová Baňa
130 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
1 zapojených rodín
Miestny správca:
Mons. Peter Mišík
Kapláni:
Martin Kováč
Milan Tomaga - výpomocný duchovný
Kontaktné informácie