PROFIL

Farnosť sv. Štefana, Piešťany
18 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
vdp. Branislav Popelka
Kapláni:
Kontaktné informácie

Úradné hodiny

Pondelok n e s t r á n k o v ý     d e ň
Utorok   15:00 – 17:00
Streda n e s t r á n k o v ý     d e ň
Štvrtok 9:00 – 11:00 15:00 – 17:00
Piatok   15:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 11:00*  
Nedeľa n e s t r á n k o v ý     d e ň

 

 

 

 

 

vyhradené pre predkrstné a predsobášne poučenia

Rozpis sv. omší

Farský kostol sv. Štefana, Piešťany

Pondelok – štvrtok: 6:30 hod. a 18:00 hod.
Piatok: 6:30 hod. a 18:30 hod.
Sobota: 6:30 hod. a 18:00 hod.
Nedeľa: 6:30 hod., 7:30 hod., 9:00 hod.

 

Filiálny kostol Nanebovzatej Panny Márie, Veľké Orvište

Počas týždňa: dve omše, spravidla v stredu a vo štvrtok; v prípade prvého piatku, alebo ak sa v týždni vyskytne sviatok, sú termíny oznámené vo farských oznamoch.
Nedeľa: 9:00 hod.