PaedDr. ICLic. JánStašák

         správca farnosti

Príhovor

Srdečne Vás vítame na naších stránkach. Aj takýmto spôsobom Vám chceme priblížiť a podať informácie o našej farnosti. Veríme, že sa Vám tento web bude páčiť. Pre rozsiahlejšie zobrazenie stránky, je potrebná registrácia.

Adresa farnosti:    Rímskokatolícky farský úrad
                                Nám. Mariánske 20
                                065 03 Podolínec

Účet farnosti č.:   780347602/0200

Telefón:   052/4391204

e-mail (kňaz farnosti):  podolinec@kapitula.sk 

e-mail (admin stránky):  farnostpodolinec@gmail.com

webstránka: http://www.podolinec.eu           

                                    


Občianske združenie KUNIGUNDA

      Občianske združenie KUNIGUNDA    

                                           klikni ↑ a čítaj viac

          PRISPEJTE NÁM 2% Z DANE          

Kontaktná adresa:
                                           Občianske združenie KUNIGUNDA
                                           Nám. Mariánske 20/20
                                           065 03 Podolínec
                 

                                           IČO: 42232287
                                           DIČ: 2023399213

                                           Email: kunigundapodolinec@gmail.com
                                           Číslo účtu: 3080740853 / 0200 
VÚB a.s. (IBAN: SK78 0200 0000 0030 8074 0853)

Tlačivá pre 2% z dane pre naše Občianske združenie Kunigunda najdete na bočnom oltáriku vo farskom kostole.

Rozpis sv. omší

Farský kostol
Nanebovzatia Panny Márie 

     Pondelok

18:30 sv. omša

     Utorok

18:30

sv. omša

     Streda

18:30 sv. omša

     Štvrtok

18:30 sv. omša

     Piatok

18:30 sv. omša

     Sobota

7:30 sv. omša

     Nedeľa

8:00 sv. omša
  9:30 sv. omša
  15:00 pobožnosť

Kláštorný kostol

     Pondelok

6:30 sv. omša

     Utorok

6:30 sv. omša

     Streda

6:30 sv. omša

     Štvrtok

6:30 sv. omša

     Piatok

6:30 sv. omša

     Sobota

6:30 sv. omša

     Nedeľa

6:30 sv. omša
  18:30 sv. omša