Profile

Farnosť Trstená
39 zaregistrovaných užívateľov
3 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
Kapláni:
Mgr. Martin Tešla
Kontaktné informácie

Článok

Farnosť Trstená

Adresa:       Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená

telefón:       043/539 20 04

e-mail         faratrs@orava.sk

 

Juraj Spuchľák, farár dekan

tel.:

e-mail:

 

 

Martin Tešla, kaplán

tel.:

e-mail: martin.tesla1@gmail.com