Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 09.09. do 15.09.2019

 

 PONDELOK

09.09.

 

    Sv.Joachim a Anna

Sv.muč.Severián

 

Š 17.30

 

 

     + Mária Hricková  

                          (d.J.Matfiaková)

 

UTOROK

10.09.

 

                            Sv.muč.Menodora a ost.

 

Š 08.00

 

     + Štefan, Peter   

                          (r.Šprochova 43)

 

STREDA

11.09.

 

Prep.Teodora

 

 

Š 17.30

 

 

     + Peter Buchovecký   

                  (r.Firmentova)

 

ŠTVRTOK

12.09.

 

Sv.hieromuč.Autonomos  

 

Š 08.00

 

     + Peter Kseňák  

                         (r.Kseňákova)

 

PIATOK

13.09.

 

Predprazdenstvo Povýšenia Sv.Kríža  

Š 17.00

 

     + Peter a Helena Kopčakovi

(d.M.Pavlikova 80)

 /po liturgii posvätenie kríža na

starom cintoríne vstrede obce/

 

SOBOTA

14.09.

 

Povýšenie Sv.Kríža 

         /odporúč.sviatok-zdržanlivosť od mäsa/  

 

 

 

Š 08.00

H 09.15

B 10.30

 

     * uzdr.Michal   

     + Jozef, Pavol,... (rod.J.Kočiša)

     + Igor             (r.Kundratova 73)

 

NEDEĽA

15.09.

 

XIV. po 50-ici

Nedeľa po Povýšení Sv.Kríža  Presv.Bohorodička Spolutrpiteľka – patrónka SR

=ZBIERKA: Kňaz.seminár=

 

H 08.00

B 09.15

Š 10.30

 

 

     * bohuzn.rodina /dary Sv.D./

     * jub.Magdalena  (r.Kormošova)

     * veriaci farnosti (csl.)

 

Tel. kontakt: o.Pavol Székely - 0908 409 760 , prípadne: 052/43 83 703

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie