Blogy

« Späť

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 01.02. do 07.02.2021

 

PONDELOK

01.02.

 


Predprazdenstvo Stretnutia Pána

Sv.muč.Tryfón

 

 

       Š  

 

 


          * Monika /uzdravenie/

               (r.Kormošova BAJER.)

 

 

UTOROK

02.02.

 


Stretnutie Pána
/odporúčaný sviatok/

 

 

   Š

 

         + Katarína, a ost z rod.

                 (r.Kobeľákova)

 


STREDA

03.02.

 


Sv. Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

 

Š

 

       

        + Marta s panych. /9dňová/

                (r.Bobuľska 36)

 

 

 

 

 


ŠTVRTOK

04.02.

 


Prep.Izidor

 

 

Š

 


         + Milan Mjančák
                   (d.Z.Mindeková 141)

 


PIATOK

05.02.

 

 


Sv.muč.Agáta

 

 

 

 

 

 

Š

 


         + Peter Kseňák
                 (r.bohuznámi)

 


SOBOTA

06.02.

 

Mäsopôstna sobota

Prep.Bukol a ost.

 

 

Š

 


         + Rudolf, Ladislav
                     (d.bohuznámi)

 

 


NEDEĽA

07.02.

 

 

O Kristovom súde

 

 

 

 

 

 

Š

 

 

 


         * veriaci farnosti

 

= Sviatok Sv.Bohozjavenia spolu s posvätením vody, s posvätením domov i posvätením sviec bude hneď po skončení terajších epidem.opatrení. Bude to včas ohlásené.

= Časopis SLOVO je pre veriacich Šambrona v predsieni chrámu. Zoberte si ho domov.

= Prvá zádušná sobota je teraz 6.2., ale nakoľko ešte nie je dovolené verejnosti ísť do

   chrámu, budú Vaše obnovené panychídy slávené hneď, ako skončia terajšie nariadenia.

   Hramoty si môžete obnoviť následovne: na fíliach: Bajerovce – preberá p.Nájmiková

                                                                                              Hromoš – preberá p.Bebková

    a v Šambrone: do obálky napíšte priezvisko rodiny, číslo domu, milodar , prípadne dopíšte mená a vhoďte to do poštovej schránky na fare.                      VĎAKA! o.Pavol 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profile

GKC - farnosť Šambron
43 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
Kontaktné informácie