Bohoslužobný poriadok (06. - 12. apríl 2020)

 

Usmernenie farnosti k sviatkom Paschy!!!