« Späť

Sme jeho telo?

Ján Buc

"Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi,
ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom
"
Efezanom 1:23.

Viete, čo znamená všetko? Všetko je všetko! Otec slávy Mu všetko položil pod nohy. Áno, je to náš Boh, je to ten, ktorému hovoríme Ocko, Abba tak, ako nás to naučil Ježiš. Tento Otec Ho ustanovil za hlavu Cirkvi a my sme Jeho telom. Ak sme teda časťou Ježišovho tela, čo by sme mali robiť? Moja hlava a myslím, že aj Tvoja hlava riadi, koordinuje celé telo. Z nej vychádzajú impulzy pre pohyby, tam sa spracúvajú podnety, tam je centrála pre fungovanie organizmu. Vieme si predstaviť život bez malíčka, možno aj bez iných ústrojov a možno aj orgánov, ale život bez hlavy si predstaviť nedokážeme. Naše telo by nefungovalo.

Naša hlava – Ježiš je Synom dokonalého Boha Otca a je Boh sám. Je dokonalý v živote a konaní. Ak sa z tohto pohľadu pozriem na svoj život, musím sa pýtať sám seba: Som časťou Tela Kristovho? Odpoveď je ľahká – SOM! To je nádherná skutočnosť a ak si ju uvedomím, do môjho života začne prúdiť Jeho život. Áno, Ježiš je ten, kto mi dáva život, On je ten, kto chce pre mňa to najlepšie, On ma chce viesť, On ma ako svoje telo chráni, opatruje a stráži. A na druhej strane, ak Ježiš prichádza pre určité poslanie, nemá Jeho telo mať spoluúčasť na tomto poslaní, nemáme v tom byť s Ním? Ak Ježiš prišiel, aby priniesol Božie kráľovstvo, tak ja mám byť ten, kto bude mať podiel na tomto poslaní. Ak On – moja hlava prichádza, aby porazil zlo, hriech, diabla, chorobu, smrť – a On to reálne urobil, nemám ja toto víťazstvo žiť?

Ak pochybujem o tom, že Božie víťazstvo je dokonalé a úplné, potom zrejme nie som riadený hlavou, ale niečím iným. V takom prípade sa musím pýtať: Kto ma riadi? Kto ma posiela? Komu patrím? Komu slúžim?

Ak je mojou hlavou Ježiš, tak patrím Jemu, Jemu slúžim, On ma riadi a posiela. On je hlavou a my sme Jeho telom. Niekedy mám však dojem, akoby sme to nežili v plnosti, akoby sme boli stále niečím spútaní a žili v neslobode. Potrebujeme pomenovať tieto okovy a klamstvá, potrebujeme vidieť, čo nám bráni žiť to, k čomu nás naša Hlava vedie. Nič nemôžeme urobiť bez hlavy. Sám Ježiš nám to povedal: "Bezo mňa nemôžete nič urobiť"(Jn 15,5). Ale v ňom môžeme všetko: "Všetko je možné tomu, kto verí" (Mk 9,23). Z toho celého mi vychádza, že to, čo ako časť Ježišovho tela naozaj potrebujem, je nechať sa premieňať, posilňovať, viesť Jeho milosťou, láskou, pokojom, odvahou… Vtedy budem prinášať ovocie, lebo môj život bude prinášať život môjho Boha.

         Dáva ti to zmysel? Tak naberme spoločne odvahu a nechajme Hlavu byť Hlavou, a my buďme tým, čím máme byť! Som presvedčený o tom, že tento krok prinesie nádheru zažívania Jeho Kráľovstva – Božej zóny.

Ježiš teším sa, že môžem byť súčasťou Tvojho tela. Teším sa, že Ty si moja hlava. Prosím, pomôž mi byť živou časťou Tvojho tela;nechcem byť protézou, ktorá neprenáša život. Ty vieš, čo potrebujem. Dávam Ti plné právo v mojom živote, konaj vo mne a cezo mňa, čo Ty chceš. Chcem byť stále Tvoj.

Amen.