« Späť

Srdce plné súcitu

"Nikdy nie sme bližšie k tlkotu Božieho srdca, ako keď vychádzame k strateným. Ak chcete uvidieť Boha naozaj blízko a osobne, ak chcete vidieť ako Jeho úsmev na vás žiari, pocítiť Jeho prikývnutie nad tým, čo robíte, len vyjdite von, natiahnite svoju ruku k hriešnikovi a priveďte ho k Spasiteľovi." (Nicky Cruz: One Holy Fire)

Náš Kráľ zostúpil na zem v podobe malého dieťatka. Všemocný Vládca sa stal zraniteľným dieťatkom, aby sme my sami, zraniteľní a zranení, mohli prichádzať do Jeho blízkosti. Dal svoj život a umrel krutou  smrťou, aby s Ním boli na kríži pribité naše choroby, bolesti a  trápenia. Vstal z mŕtvych, aby sme v ňom mali nový život a aby sme ho mali v hojnosti. Svojim spôsobom by sa dalo povedať, že Boh je blázon. Bez urážky. Ale veď On je predsa Boh! To nie je iba tak. On nie je iba najmocnejší Vládca neba i zeme. On je Tvorca. On je Sudca. On môže  všetko. A predsa sa stal človekom, aby nás vykúpil pre nový život. Lebo aj On má srdce.

Boh je Láska. Ak sa pýtaš, aké je srdce tvojho Kráľa, myslím si, že je to čistá láska. Že Boh je spravodlivý, pravdivý, múdry, žiarlivý, vášnivý, mocný a čokoľvek iné. Ale to, čo je Jeho stredom, je láska. Láska, ktorá sa dáva. Boh nemôže nemilovať. Niektoré oblasti teológie hovoria o tom, že z lásky, ktorá bola medzi osobami Svätej Trojice jednoducho vytryskol život. Boh začal tvoriť. Lebo nemohol inak. Chcel sa rozdať. A na záver celého stvorenia stvoril človeka, ktorého nesmierne miloval a s ktorým túžil byť v partnerstve. Deliť sa s ním o svoju lásku a moc.

Božie srdce stále horí za stratených. Nikdy neprestalo ani neprestane. Ak túžime cítiť Boha naozaj blízko, stačí sa zjednotiť s Jeho túžbou. Vyjsť  k synom a dcéram, ktorí dávno opustili svoje miesto v Kráľovstve, alebo vlastne ani nikdy nepočuli o tom, že sú synmi a dcérami Kráľa. Vykročiť do niekedy možno trápnych situácií a deliť sa o lásku. Ak si už niekedy niekomu ohlasoval evanjelium isto tušíš, o čom hovorím. Ten oheň, ktorý sa odrazu zapáli v tvojom vnútri. Tá radosť, keď môžeš niekomu hovoriť o tom najlepšom, čo si v živote spoznal. A ak netušíš, o čom teraz hovorím, skús to. Skús sa niekedy chvíľu modliť za nejakého spolužiaka, susedu alebo človeka na ulici a počúvať, čo mu Boh chce povedať. A potom vykroč. Natiahni svoju ruku k strateným synom a dcéram Kráľovstva a zakúsiš súcit, ktorý je ukrytý v srdci Kráľa.

Ivka Šalgová