« Späť

Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Úloha otca je nezastupiteľná a je to práve Boh, kto otca ustanovil na to, aby bol hlavou rodiny, zabezpečoval ju a chránil. Čo ak ale otec v rodine pre rôzne dôvody chýba: náhla smrt‘, práca vyžadujúca odlúčenie hoci aj na rok, ale i opustenie rodiny otcom alebo najčastejšia neprítomnosť otca vo výchove, hoci je prítomný, ale o výchovu sa nezaujíma, nie je ochotný sa na nej podieľať alebo ju dokonca sabotuje?

Tieto situácie sú žiaľ bežné a mnohé ženy nechávajú vo veľkom boji o zabezpečenie rodiny, ale aj vnútorných pochybnostiach, či sa to dá vôbec zvládnuť.

SAMA TO NEZVLÁDNEM


Pocit mamy, že to sama nezvládne, pretože je na deti sama, je pravdivý. Ale rovnako je pravdou, že ani obaja rodičia výchovu detí sami BEZ BOŽEJ POMOCI nezvládnu. Výchova a starostlivosť o deti nás všetkých presahuje a je to preto, aby sme Boha nevynechávali z nášho rodinného stredu. Uvedomenie, že Boh doplní všetko, čo my samé, ako mamy nezvládneme, nás povzbudzuje, že vôbec nie sme samé.

A hoci sme „odkázané“ možno na viac Božej pomoci ako iné rodiny, zvládneme to a zvládneme to veľmi dobre. Ak sa budeme spoliehať len na vlastné sily a nevložíme našu dôveru a nádej do Ježiša, budeme sa cítiť stratené a s nami aj naše deti. Boh nám sľubuje: "Neopustím ťa, ani ťa nezanechám." Hebr 13,5 Dôverujme Mu!

IBA ŽENA NA VÝCHOVU CHLAPCA ČI DIEVČAŤA


Veľkou otázkou pre mamy ostáva, ako je možné úplne potvrdiť identitu ženy v našej dcére a muža v našich synoch, keď my sme „iba ženy“. Ako ponúknuť vzor mužnosti a ako „doplniť“ túžbu po otcovej láske? Určite pomôžu dobré vzory z rodiny či okolia, zo spoločenstiev pre mladých, ale i keď takéto možnosti nemáme, nemusíme sa trápiť. My potrebujeme byť milujúcou mamou sprevádzajúcou naše deti modlitbou a učiace ich tomu, kto a aký je Boh. Snažiť sa byť otcom i matkou naraz (napr. prílišnou disciplínou, emocionálnou chladnosťou, neprirodzenou tvrodťou...) by zrejme znamenalo pre dieťa stratiť nielen otca, ale aj mamu.

OTCOVA LÁSKA, VZOR A PRÍTOMNOSŤ

Nie je to len zbožné želanie, aby s Božou pomocou naše deti mohli zažiť lásku a starostlivosť otca. Boh Otec chce dávať svoju lásku zažívať svojim deťom a pomáhať im vo všetkom, čo potrebujú. Ak budeme prosiť Ducha Svätého, ktorý je nám poslaný, a skzre ktorého sa vylieva Božia láska do našich sŕdc, aby uzdravoval vnútorne naše deti (z neprijatia, pocitu opustenia, z odmietnutia, zo strach, neistoty...) a napĺňal ich srdce Božou otcovskou láskou, rád to pre nás urobí. Môžeme dávať našim deťom za vzor mužnosti toho alebo tamtoho muža, ale aj oni môžu pochybiť a zrazu sa stanú zlým príkladom. Ježiš je vzor pravej mužnosti, ktorý nikdy nepadne, na ktorý stále môžeme vzhliadať a nájdeme silu a príklad pre každú situáciu. Ani ten najlepší otec nedokáže byť stále prítomný. Duch Svätý je s nami ale stále. Potrebujeme naučiť naše deti spoliehať sa na Neho a vedieť, že nikdy nie sú samé a oni potom zakúsia, že je to skutočne pravda.

MAMY, KTORÉ BEZ MANŽELA VYCHOVALI SVÄTÉ DETI


Príklady mám, ktoré s Božou pomocou vychovali sväté deti nám demonštrujú, že je to možné. Tu sú tri z nich:

Margita Boscová stratila manžela, keď mal jej najmladší syn Ján 4 roky. Žiaľ, jej manžel s podnikavým duchom zanechal dlhy, a tak sa musela poriadne obracať, aby rodinu zabezpečila aj po tejto stránke. Nedala sa odradiť, ani keď bolo treba talenovanému Jánovi financovať štúdiá. Vo viere bola zodpovedná a syna učila, ako sa poriadne pripraviť na sv. spoveď, vzbudiť si úprimnú ľútosť a po sv. spovedi spolu s ním kľačala a ďakovala Bohu za dar odpustenia. Don Bosco sa ale vďaka výchove mamy stal výnimočným vychovávateľom mladých mužov ( tzn. že správna mužskosť mu nechýbala, hoci mu od malička chýbal otec). Mama Margita Donovi Boscovi pomáhala s výchovou a starostlivosťou o chlapcov až do konca svojho života. Dnes patrí jej syn už k svätým.

Sv. Monika mala manžela, ktorý bol viac ako zlým vzorom pre ich syna Augustína. Bol pohanom s prudkou povahou a zlými zvykmi.  K tomu bývala v domácnosti s neveriacou svokrou s rovnako prudkou povahou ako jej manžel. Na správnu výchovu a premáhanie „zlého príkladu“ bola sama, no o to viac čerpala z Božej pomoci. Dve z troch detí nasledovali Monikin príklad a viedli nábožný život. Augustín, s ktorého výchovou sa musela popasovať najviac, je dnes učiteľom Cirkvi a známym svätcom. A pre dokonalé potešenie možno dodať, že modlitby a život sv. Moniky priviedli k obráteniu aj jej manžela a svokru.


Najväčší príklad určite môžeme nájsť v osobe našej nebeskej mamy Panny Márie. Podľa tradície sv. Jozef zomrel, keď bol Ježiš mladý. Od začiatku musela zažívať nepochopenie a odmietnutie okolia a väčšina ju určite nepodporila dôverou, že plní Božiu vôľu a robí, čo je správne. Panna Mária čelila veľkej výzve, keď sama úplne nerozumela veľkým Božím veciam a cestám- ako tomu bolo aj pri nájdení malého Ježiša v chráme. Napriek všetkému vytrvala v povzbudzovaní Ježiša, dokonca aj keď kládol svoj život za nás. Ona sama je svedectvom, že s Božou milosťou je možné zvládnuť všetko a byť tou potrebnou súčasťou života našich detí, pre ktorú nás Boh povolal.

 


 

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky znamenajú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami býva častá. Hovoríme, že je normálna, ale je aj dobrá? V slovenských pomeroch sa „bojový stav“ medzi súrodencami (mladšími či staršími, dokonca dospelými) vyskytuje ako bežný jav. Náhle nás potom zarazí, že niektoré národy prirodzene vedú deti k vzájomnej súdržnosti, láske a rešpektu bez porovnávania a večného vzájomného súťaženia. Ako to potom s tou súrodeneckou rivalitou skutočne je?
Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Modlitba za pápeža Františka

Modlitba za pápeža Františka

Stáť na čele Cirkvi je zodpovednou a náročnou úlohou. Svätý otec potrebuje podporu mnohých modlitieb, aby pod vedením Ducha Svätého mohol vykonávať svoje poslanie a mal k tomu potrebnú múdrosť, silu a zdravie.
NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

Nedeľa sa stala súčasťou „weekendu“ a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tetjo časti sa dozviete o význame a rizikách, ktorým je vystavený Pánov deň nielen zo strany spoločnosti, ale aj v postoji mnohých veriacich.
Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.
Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie.
Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza je publikovaná s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

S osobným dovolením publikujeme videokatechézu Prof. Františka Trstenského pre rodiny.
Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Prednáška na počúvanie Prof. Františka Trstenského
Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem starý. Chráň ma pred myšlienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať. ...
Litánie pokory

Litánie pokory

Autor: kardinál Rafaela Merryho del Val
Dôvera a túžba po dieťatku

Dôvera a túžba po dieťatku

Dva skutočné príbehy so spätným pohľadom na čakanie na dieťa.
Dôvera a túžba po životnom partnerovi

Dôvera a túžba po životnom partnerovi

Dva skutočné príbehy o čakaní na toho pravého/ tú pravú.
Modlitba za dôverujúce srdce

Modlitba za dôverujúce srdce

Drahý Bože, odovzdávam Ti moju túžbu po ____________________ .   Verím, že ma miluješ a robíš pre mňa a mojich blízkych len dobré. Pomôž mi rozumieť, čo ma touto situáciou...
Modlitba za dobrotivé srdce

Modlitba za dobrotivé srdce

Dobrý Bože, Ty si vždy dobrý ku všetkým bez ohľadu na to, či si to zaslúžia. Aké ťažké je mi milovať tých, ktorí mi ublížili alebo tých, ktorí sa ku mne správajú nepriateľsky. Ty však...
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky