« Späť

Môže jeden človek zmeniť svet?

Môže jeden človek zmeniť svet?

Môže jeden človek zmeniť svet? Dovolím si tvrdiť, že je to otázka, ktorá provokuje, vyvoláva ostré polemiky a úvahy.

 
Ak si položím otázku sám pre seba, či môže jedne človek zmeniť svet , moja myseľ, nás ľudí rozdelí spoločnosť do troch skupín:
Prvú skupinu označujem za hýbateľov. Sem zaraďujem všetkých, ktorí chcú zmeniť svet od základov, silní jedinci, ktorí mienia hýbať svetom, ale aj každý z nás kto príde s nejakým nápadom a zrealizuje ho.
Druhú kategóriu tvoria tí, ktorí buď súhlasia alebo nesúhlasia s ideu hýbateľa.
Poslednú tretiu skupinu ľudí zastávajú neutrálne stanovisko, buď z nezáujmu o danú problematiku alebo z nevedomosti, alebo sa tvária, že sa ich to netýka, nemienia nič riešiť.
 
Samotná idea v mnohých prípadoch nestačí. Autentická myšlienka sa zrodí v myslí nás ľudí, ale na jej zrealizovanie potrebujeme materiálnu formu ako napríklad peniaze, média, spoločnosť. Samotný nápad, keď sa podarí uskutočniť aj po vonkajšej – materiálnej stránke, spoločnosť rozdelí do troch skupín:
1. tí, ktorí nápad príjmu, môžeme označiť za priaznivcov či stúpencov,
2. potom nasledujú kritici a 
3. poslednú skupinu spoločnosti tvoria tí, ktorí z konkrétnych dôvodov zaujmú neutrálny postoj.
 
Dôležitý nie je len obsah či forma zrealizovanej myšlienky, ale aj samotný dôsledok. Samotná skutková podstata každého nápadu – posolstvo odoslané nám ľuďom si môžeme predstaviť ako misku váh, kde na jednej strane misky váh stojí dobro a pravdu, a na druhej strane misky váh zaraďujeme zlo a lož. Všetko okolo nás, ja a každý z vás sa vyznačuje dobrými aj zlými vlastnosťami, ale podstatné je ktorý aspekt u nás prevažuje. 
 
Pre lepšie pochopenie sa skúsme vrátiť do histórie. Samotné dejiny ľudstva nám dávajú množstvo osobností, ktoré robili veľké veci. Dobré, ale žiaľ aj zlé. 
Začnem s ušľachtilým dobrom, pretože najlepším príkladom sú samotné slová, skutky a pôsobenie Ježiša Krista. Ježišove slová sa vyznačujú láskou, toleranciou a inými morálnymi cnosťami ako spravodlivosť, milosrdenstvo (čo je už vyššia forma spravodlivosti), odpustenie, konanie dobra a pod. Svedči o tom aj jeden z jeho výrokov: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ (Lv 19,18; Mk 12,31; Rim 13,9)
Opačný postoj zaujal Hitler, ktorý sám povedal, citujem: „Príroda je krutá, tak prečo by sme aj my neboli?“ Z jedinej vety môžeme vyčítať opovrhnutie, nenávisť, pošliapanie ľudskej dôstojnosti a ďalšie nemorálnosti ako neúcta k pravde, zlo až fanatizmus. Chápete význam, silu a moc týchto slov?
Buďme k sebe vnímaví tým, čo nám ľuďom bolo dané: používajme rozum a rozmýšľajme, počúvajme aj hlas svojho srdca a buďme k sebe priateľskí, majme odvahu naplno prejaviť svoju vôľu a rozhodnime sa pre správnu vec. V Lukášom evanjeliu (Lk 6,44) sa dočítame: “Dobrý strom môže rodiť dobré ovocie, zlý strom zlé ovocie. Podľa ovocia ich rozoznáme.“ Spoločne si položme otázku: Aké ovocie vo svojom živote a vôkol seba rodím ja? Aké ovocie rodí jeden človek, ktorý môže zmeniť svet? Svet môže zmeniť každý z nás pokiaľ najprv začne meniť seba k lepšiemu. Ak zmením seba k lepšiemu Nikto z osobností dejín – minulých, prítomných či budúcich sa nenarodil veľkým, ale veľkým sa stal skrze svojich naplnených činov a nie prázdnych slov a sľubov. Dôležitý je výsledok odkazu. Na ktorú stranu misky váh sa nakloní naplnené posolstvo Teba, mňa, nás všetkých?

 

 
Predchádzajúci Ďalej