« Späť

Čistá od seba samej

Čistá od seba samej

Mám rada podobenstvo o ratolestiach a o viniči. Rada sa vnímam ako ratolesť :) a znova a znova ma unáša, koľko skrytých významov sa v ňom dá nájsť... (na motívy Jn 15, 1-8)

Rada sa vnímam ako ratolesť. Odkedy mi raz napadlo, že vinič vlastne pozostáva z ratolestí (veď ony robia vinič viničom, bez nich by bol iba kmeňom...) - a že ratolesť by nebola ratolesťou, keby neprináležala ku viniču. Upokojuje ma ten pocit - ja tvorím vinič, Telo, Kristovu Cirkev. Som jej súčasťou. A ona tvorí mňa. Kristus ma tvorí, robí ma novou, dáva mi rásť. Potrebujem svoj kmeň, ale aj kmeň svojím spôsobom potrebuje mňa. Patríme jeden (k) druhému.

Rada sa zamýšľam nad Trojicou. Nad Otcom vinohradníkom, ktorý chráni svoju vinicu, stavia jej ohradu (i keď niekedy i búra - por. Ž 80), posiela na ňu robotníkov, a nedal by ju za nič na svete: Moja vinica je moja! (Pies 8,12). A nik mi ich nevytrhne z ruky.. Otec vinohradník, Syn vinič a Duch Svätý miazgou prinášajúcou ovocie. Keď si do tohoto kontextu umiestnim ratolesť, musím skonštatovať - si všade! Obklopuješ ma spredu i zozadu, dokonca zvnútra i zvonku. A som spokojná. Rada som v Tebe.

A Ty ma čistíš. Od čoho čistíš ratolesť? Nuž.. od seba samej. Nie je to pravda? Sú to predsa moje lístočky, ktoré si odštikol. Moje výmysly. Moje úponky na iné konáriky, ktoré by príliš zmenili smer, v ktorom ma zamýšľaš podporovať. Naopak, nechávaš tie, ktoré mi pomáhajú rásť v dobrom smere. Veru, od seba samej... od čoho iného sa dá čistiť ratolesť? Aby ratolesť bola čím menej ratolesťou a čím viac viničom. Toto je mojou i Tvojou túžbou. Prestať rásť ako ratolesť, sama, kade chcem; začať rásť ako súčasť viniča. Prestať byť sebou samou a pre seba samú, ale stávať sa Tebou a pre ostatných.

Premýšľam, ako sa ratolesť lepšie stane viničom, aby som si hlbšie uvedomila zámer a smer - a viem! Musí dať vzrast novým konárikom. Čím viac konárikov na mne vyrastie, tým viac sa vlastne posuniem ku koreňom, budem viac v strede. Alebo čím budem dlhšia a pevnejšia. Veď nie každý je poslaný sa rozkonáriť do široka a ísť na misie. Niekto rastie iba do dĺžky, ale je taký pevný, že sa oň opierajú mnohé iné konáriky. Baví ma, že vinič je popínavý, potrebujeme jeden druhého. Baví ma aj, že sú medzi nami nielen mladé ratolesti, ale aj také úplne super pevné, kmene - oslávení svätí. Dosť často sa popínam okolo nich. A dakedy mám pocit, že aj oni si ma tak o-popínali, skoro bez môjho vedomia, aby som ozaj rástla, ako prospieva viniču..

Rada som ratolesť, jedna z mnohých, jedna z Teba. Čistená, i keď niekedy pri tom krvácam. Čistá pre slovo. Vždy dosť čistá pre slovo, ktoré mi chceš povedať; a čistená pre slovo, ktoré ešte neviem prijať, aby som ho prijať vedela. Aby prinášalo ovocie.

Chcem sa ako ratolesť úplne stratiť vo viniči...