« Späť

Ježiš jeden z nás a predsa iný

Ježiš jeden z nás a predsa iný

Uprime zrak na Ježiša (porov. Mt 14.30).

Históriu tvoria mnohé osobnosti, viac či menej významné, ktoré pozitívne či negatívne ovplyvnili jej chod. Ale je len jedna, na ktorej sa „láme – delí“ história, a to na obdobie pred naším letopočtom a obdobie nášho letopočtu. V Biblii nachádzame mnoho postáv záporných či kladných, no ústrednou postavou je Ježiš Kristus – vtelené Božie slovo. Každá strana Svätého písma, a Nového zákona zvlášť, nám odhaľuje Ježišovu tvár, Jeho srdce.


„Kto pozná Písmo, pozná Krista,“ povedal svätý Hieronym. – Evanjelium je najväčším prameňom, z ktorého môžeme čerpať a spoznávať, kto je a aký je Ježiš, spoznávať Jeho identitu a charakter. Ide o spoznávanie, ktoré prevyšuje akékoľvek iné poznanie (napríklad prírody, ktorú nazývame prvou bibliou či spoznávanie ľudskej histórie), pretože spoznávame toho, „skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho“ (1Kor 8.6), toho, ktorý „je ten istý včera i dnes a naveky!“(Hebr 13,8). 

Skúmanie písem vedené Duchom Svätým privádza k poznaniu a obohateniu nielen rozumu, ale predovšetkým srdca. Vďaka mocnému a zároveň nežnému pôsobeniu Ducha, jednotlivé slová a príbehy nanovo ožívajú priam pred naším zrakom, ba čo viac, my sa stávame sťaby „priamymi“ účastníkmi deja. A tak sa stávame nič netušiacim Matúšom, keď k nám znenazdajky prichádza Ježiš a šokuje nás nielen svojím „Poď za mnou!“ (Mt 9.9), ale aj svojím pohľadom, v ktorom niet pohŕdania a odsúdenia, ale pohľadom plným milosrdenstva, ktoré ponúka nový začiatok. Je to pohľad, ktorý vypĺňa prázdnotu a dáva novú hodnotu – pohľad, ktorý uzdravuje srdce. 

Duch Svätý sprítomňuje Ježiša v každej chvíli a na každom mieste, a tak sme svedkami aj toho, že niekedy sa naša situácia nápadne podobá na nejakú udalosť z Biblie. Keď napríklad zavalení utrpením a bolesťou či už tela alebo duše, aj my, tak ako kajúci lotor, zrazu zbadáme, že nie sme sami, že je niekto blízko nás, kto neopúšťa a že ten niekto je Boží Syn, Pán neba i zeme, ktorý dáva zmysel a nádej nášmu krížu a my sme tak pozvaní mať účasť na jeho utrpení. A tak by som mohol uviesť mnoho ďalších situácií...

Občas zvyknem počas modlitby pobozkať Bibliu, ako prejav úcty a bázne k tejto Knihe. Raz pri jednom takomto úkone ma zrazu naplnila vlna radosti a vďačnosti. Spočiatku mi nebolo jasné, čo sa deje, no v priebehu modlitby mi to došlo. Ježiš ma naplnil svojou radosťou a vďačnosťou za to, že som pobozkal ani nie tak papier, ale Jeho srdce. A zrazu som si pripadal ako apoštol Ján počas poslednej večere, že aj ja smiem pobudnúť na hrudi svojho Pána.

Ďalším prameňom poznania Ježišovej identity a charakteru je Tradícia Cirkvi – prameň, ktorý dosvedčuje pravdivosť primárneho zdroja – Biblie. Platí to nielen v slovách: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16.18), ale aj v ktorýchkoľvek iných – Tradícii Cirkvi, jej Magistériu a v jej histórii. A platí to tiež v histórii každého jej člena, ktorý úprimne kráča za Kristom a ktorý môže vydávať svedectvo o Jeho vernosti. 

Duch Svätý cez Božie slovo a skúsenosť Cirkvi vytvára nevyčerpateľné bohatstvo dôverného poznania Toho, ktorého „vidieť, počuť a poznať chceli králi, proroci a vladári, ale nepoznali“ (porov. Lk 10.24).

Boh sa stal človekom (porov. Flp 2.7-8). – Ježiš je jeden z nás, a predsa je iný. – Odkrývanie tajomstva Ježišovej osoby na základe biblického rozjímania a osobnej, bytostnej skúsenosti je dobrodružné hľadanie pokladu, s ktorým sa môžeme navzájom podeliť a obohacovať sa. Poklad, do ktorého môžeme vkladať, ale i z neho čerpať a ktorý sa znásobuje, čím viac sa z neho čerpá.

Pán, Boh, Spasiteľ, Kráľ kráľov, Boží Baránok, Učiteľ, Svetlo sveta, Milosrdný Samaritán, Dobrý pastier, Boží lekár, ...Pokorný, milosrdný, trpezlivý, prekvapujúci, verný, vnímavý, jemný, múdry,...Pri čítaní, týchto atribútov sa zdá priam nemožné a neprirodzené, aby to platilo o jednej osobe. A predsa – On je iný! Ak vás oslovuje a udivuje niektorý z menovaných či nemenovaných titulov alebo Jeho vlastností a máte túžbu tým obohatiť iných, môžete to urobiť a robiť aj tu na tejto stránke.

Nie som majiteľ, autor, spoluzakladateľ ani administrátor tejto stránky, „len“ jej spolutvorca - tak ako každý kto tu nejakým spôsobom prispieva. Kiež by naše blogy a príspevky boli ešte viac priestorom v ktorom sa vzájomne obohacujeme osobnou skúsenosťou a úžasom z osoby Ježiša Krista, z toho kto On je a aký je a tak spoločne vytvárali jedinečnú mozaiku Jeho tváre.


Jozef

(K názvu článku ma inšpiroval názov knihy Ježiš jeden z nás od Chrisa Daviesa, Brede Kristensena a Ady Lum).

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Jarmila Semanová
Jéj, konečne je to tu. Veď kde inde by sme mali písať o samotnom Ježišovi ?

Ďakujem Ti, Jožko, že si napísal aj tento článok do svojho blogu.


Ježiš - to je Ten, ktorému záleží na každom jednom z nás. Ježiš - ten, ktorý postavil človeka do stredu - a kvôli nemu neváha zbúrať ani mŕtve tradície.

Ježiš je pre mňa zároveň aj Ten, ktorý ide človeku v ústrety, Ten, ktorý sa človeka s láskou dotýka. Zvlášť tých, ktorí sú v ľudských očiach beznádejnými prípadmi.

Ježiš je pre mňa Tým, ktorý pozdvihol hodnotu ženy. Vyzdvihol jej dôstojnosť a vyzdvihol jej schopnosť milovať.

Ježiš je pre mňa Ten, ktorý vie o mne všetko. Ktorý mi odpovedá na moje otázky. Ježiš chce zjaviť seba samého.

Ježiš je Ten, ktorý túži po vzťahu so mnou. Komu záleží na mne. Kto chce so mnou sa rozprávať.

Ježiš je Boh, ktorý mi dovoľuje dotýkať sa Ho.
Odoslané 10.1.2012 17:24.
Áno Jarka kde inde? Len ide o to koľko a ako sa píše?

Ďakujem Ti za Tvoje vyznanie kto je pre Teba Ježiš. Ako dobre sa to číta!
Ak Ti môžem navrhnúť zverejni to vo svojom blogu ako samostatný príspevok, nech sa to dostane do širšieho okruhu ľudí. Ak chceš.
Tato 3mše.
Odoslané 10.1.2012 21:26 ako reakcia na Jarmila Semanová.
V´daka Pánu Bohu za Teba Jožko, a za Teba Jarka. Ďakujem za článok, ktorým ma cez Teba, Jožko, povzbudil Ježiš. Ďakujem aj za Tvoj príspevok, Jarka. Je dôležité, aby tieto slová poznalo čo najviac ľudí vo vašom okolí. Všetci to teraz potrebujeme !!!
Odoslané 11.1.2012 11:36.
Jarmila Semanová
Ďakujem obom - aj Tebe, Jožko, za výzvu na nový blog a aj Tebe, Mirko, za to isté. Potrebovala som to posmelenie ... Bohu vďaka za vás, Boží muži.
Odoslané 11.1.2012 19:45 ako reakcia na Jozef Greš.
Vdaka za prispevok. Paci sa mi vyzdvihnutie Biblie.
Ako aj Cirkvi. Myslim, ze vsetci potrebujeme cerpat z jej bohatstva - pokladov, ktore nam ponuka.
Vdaka
Odoslané 13.1.2012 23:04.