« Späť

O kom to vlastne je?

O kom to vlastne je?

 

Evanjelista Lukáš nám vo svojom Evanjeliu zachytáva dvadsaťjeden Ježišových podobenstiev. Jedno z nich je aj o márnotratnom synovi, či skôr o čakajúcom a milosrdnom Otcovi. (Lk 15,11-32).
Nuž o kom to vlastne je?

Prvý názov prvotne poukazuje na zlyhanie človeka, a oprávnene. Druhý na lásku Otca, ktorý necháva odísť mladšieho syna z domu, neskôr ho vyčkáva, úprimne sa teší z pokory a návratu syna a milosrdne ho objíma. Nanovo ho obdarúva a vracia premárnenú hodnotu a nakoniec ho chráni pred nespokojnými výčitkami staršieho brata, ktorého tiež zahŕňa svojou láskou, pochopením a ktorému pomáha vyjsť z jeho legalizmu.

O kom teda toto podobenstvo je?

Pri bežnom pohľade na tento príbeh tu vystupujú tri ústredné postavy: Otec a jeho dvaja synovia. V hlbšom ponímaní sú tu však aj ďalšie, no zvlášť tu vnímam osobu toho, ktorý príbeh rozpráva, a to je Ježiš. Celé Evanjelium je vlastne o Ňom: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16). A na inom mieste zasa hovorí: „ Ja som Cesta, Pravda a Život“ (Jn14,6). A naozaj On je tou Cestou, po ktorej sa akýkoľvek márnotratný syn či dcéra môže vrátiť späť do Otcovho domu a do jeho odpúšťajúceho náručia. On je Pravdou, v ktorej mnoho „starších bratov“, ktorí si namýšľajú, že sú lepší ako iní, môžu spoznať skutočnú pravdu o sebe. On je Život, pretože všetko to, čo nám Otec dáva, nám dáva v Ňom: „Veď v Kristovi nás požehnáva všetkým duchovným požehnaním“ (porov. Ef 1,3; 3-14). 

On spája rozhádaných bratov – márnotratného s tým, ktorý si namýšľa, že je spravodlivý. Aby tak mohol robiť, nestálo ho to málo ani veľa, stálo ho to všetko: Život, a to krutým a ponižujúcim spôsobom. Zadosťučinil tak Božej spravodlivosti a otvoril brány Božieho milosrdenstva. Dokorán! 
A Otec? Nemohol odpovedať ináč, ako odpovedal – svojho Syna vzkriesil. – Ježiš nás tak môže spájať ako rodinu. Nie bičom, ale zvnútra, láskou, čiže vzájomným prijímaním svojich rozdielností v charaktere, temperamente, názoroch a zvlášť vzájomným odpustením. Spája nielen rozvadených súrodencov, ale aj manželov, rodičov s deťmi, susedov, spolužiakov, kolegov,...Vedie nás a spája cez príklad vlastnej pokory.

Ježiš sa nepridŕžal svojej božskej prirodzenosti, ale zriekol sa seba samého, stal sa poslušným až na smrť na kríži (porov.Flp2.6-8). Práve preto Otec môže nanovo obdarovať mladšieho syna bez toho, aby ukrátil staršieho. Ba čo viac, Otec skrze Krista, s Ním a v Ňom obdarúva každého z nás bez rozdielu, nech máme za sebou čokoľvek, nech je naše srdce zlomené a skľúčené čímkoľvek: „ Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi“ (Jn1,12). A tak každý sme Božím dieťaťom, adoptovaným synom či adoptovanou dcérou. Nebolo by nerozumné žiť a cítiť sa ako sirota – s takouto hodnotu a obdarovaním?


Jozef

Predchádzajúci
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ked si precitame toto:

www.mojakomunita.sk/web/janka-guru/profile/-/blogs/bratia-vo-vyhnanstve

a toto:

http://www.mojakomunita.sk/web/jarmulka/blog/-/blogs/podobenstvo-o-milosrdn­om-otcovi

mame pokope tri rozne rozjimania podobenstva o marnotratnom synovi. :-)
Odoslané 10.4.2012 8:44.
Pre mňa je 15.kapitola evanjelia sv. Lukáša stredom evanjelia, sem zhrnul Ježiš celú náuku.
Vie osloviť aj ľahostajných, ak sa vynájde spôsob podania.
Niekoľko rokov som učila na chlapčenskej odbornej škole, kde mi prvé štyri hodiny vykladali chalani nohy na lavicu, aby demonštrovali, že oni nemajú záujem, že to rodičia ich nútia.....
Podujala som sa zahrať im pantomímu. Všetky tri osoby- otca, márnotratného i
samospravodlivého brata som stvárnila bez slova ja. Iba gestami a pohybmi.Sľúbila som, že kto uhádne, čo to bolo, dostane -vtedy ešte vieokazetu- Jozef a jeho bratia.
Zdvihla sa nesmelá ruka a mladý muž zareagoval správne. Sľub som splnila, milšie však bolo, že sa mi cez túto Pánom vnuknutú myšlienku podarilo získať ich záujem o Sväté Písmo. Potrebovali sme ešte tri hodiny debát- a nezáujem sa zmenil na záujem.U väčšiny na trvalý. Bohu vďaka.
Odoslané 21.4.2012 12:20.