« Späť

Prvenstvo Božej lásky

Keď sme pred desiatimi rokmi spolu so snúbenicou, dnes manželkou, uvažovali, aký citát si dáme na svadobné oznámenie, dohodli sme sa, že každý z nás si pripraví nejaké citáty a neskôr vyraďovacím spôsobom jeden z nich vyberieme. 


Pri nasledujúcom stretnutí prečítala svoje citáty po mne aj moja nastávajúca a medzi nimi odznel aj ten z Prvého Jánovho listu 4,19: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“Keď ho prečítala, Boh ma zvláštnym spôsobom začal prenikať svojou prítomnosťou a svojou láskou. Po týždni uvažovania naše rozhodovanie už netrvalo dlho. Jeho výsledok ovplyvnilo to, že počas neho, ale aj tie nasledujúce dva týždne, mojím vnútrom neustále zaznievalo:„My milujeme, pretože on prvý miloval nás“ a celý ten čas ma tieto slová vnútorne sýtili a napĺňali. 

„My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ – Dnes, po vyše deviatich rokoch, musím s pokorou a zároveň s hrdosťou napísať, že neviem si predstaviť náš spoločný život bez Toho, ktorý sviatostne vstúpil medzi nás v deň sobáša. Naše individuálne slabosti a zlyhania, rozdiely, naše nedorozumenia aj „iskrenia“ a náš spoločný kríž, ktorý nesieme, si neviem predstaviť bez Jeho lásky. Je to láska, ktorá ma okresáva, ale aj obohacuje a zdokonaľuje; drví, láme, ale aj posilňuje; pokoruje, ale aj dvíha; raní, ale aj uzdravuje; vychováva, pokoruje, ale aj povzbudzuje. No predovšetkým je to láska, ktorá odpúšťa a vedie k vzájomnému odpusteniu, a tak k zmiereniu.

„My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ – slová, ktoré mi zaznievajú aj dnes a vedú i sprevádzajú ma nielen v manželstve, ale aj mimo neho. Tak ako Peter, nemôžem Ježišovi slúžiť, ak mu nedovolím, aby najprv slúžil On mne (Jn 13,5-8). A naopak, môžem mu, či lepšie povedané – nemôžem mu neslúžiť, keď On slúži mne. Môžem povzbudzovať, pretože On povzbudzuje mňa, potešovať, lebo On teší mňa, byť Jeho liekom, lebo On je mojím liekom i Lekárom. Cez toto všetko, no predovšetkým cez Jeho neustále odpúšťanie, mám podiel na Jeho milosrdenstve, a preto túžim ukazovať na toto milosrdenstvo. 

„My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ – Nie vždy sa mi to darí, denne sa strieda zdar s nezdarom, no moja nádej je v ňom. Mám istotu v tom, že jeho láska je trpezlivá, že On je TRPEZLIVÝ a VERNÝ. Viem, že sa ma nikdy nevzdá (Iz 49,15), ani neodstúpi odo mňa (Hebr 13,5).

Jozef