Blog

« Späť

Rozbiť rodinu pre "povolanie do rehole"?

Rozbiť rodinu pre

Stala  sa mi taká vec -  včera som videla na TV Markíza celú jednu epizódu seriálu "Rodinné prípady". Myslela som si, že to zvládnem. Že maximálne stratím čas pozeraním niečoho, čo nemá nijakú hodnotu. Možno budem znechutená nezmyselným príbehom a spôsobom, ako sa postavy k sebe navzájom správajú. Ale mýlila som sa. Ostala som vyslovene zhrozená. Ako môžu tak strašne klamať a zavádzať? Veď posúďte sami. 

Z obsahu: 

Manžel a otec 8-ročného dievčatka sa začne správať zvláštne. Trávi čoraz viac času mimo domu (s vysvetlením, že musí pracovať), stráca záujem o svoju manželku, nekomunikuje s ňou, je duchom neprítomný, ak je doma, stále je zahĺbený v knihe... Neskôr vysvitne, že v práci dal už pred istým časom výpoveď. Nečakane, zo dňa na deň. Dokonca z firmy, kde bol zamestnaný ukradol hodnotné veci. Následne vynáša majetok aj z domu, vyberie všetky úspory, nikde ho nemožno nájsť. Všetky znaky mi zjavne ukazovali na vplyv nejakej sekty. 

Aké bolo moje prekvapenie, keď vysvitlo, že sa stal mníchom. Vraj vstúpil do "tretieho rádu". "Už je vysvätený." Ale vzhľadom na to, že má maloleté dieťa, je nutné, aby sa rozviedol (so súhlasom manželky) a vzdal sa svojho dieťaťa. (?!?) V seriáli doslovne spomínali, že "v treťom ráde nie je na prekážku, ak záujemca žije v manželstve a má rodinu." - Áno, je pravda, že manželstvo nie je na prekážku vstupu do tretieho rádu. Ale to neznamená, že to manželstvo treba rozviesť, rodinu rozbiť, deťom vziať otca! 

To kde ste počuli o takej reholi?!?

Naopak, tzv. Tretí rád vznikol práve preto, aby umožnil žiť rehoľné povolanie aj tým, ktorí majú záväzky vo svete. Majú svoju rodinu (alebo žijú ako slobodní), majú svoje zamestnanie, majú možno iné aktivity a povolania, ktoré nemôžu, alebo nechcú opustiť. A k tomu všetkému dostanú duchovné vedenie, spoločenstvo bratov a sestier, spoločné modlitby (aj keď väčšinu času je spojenie medzi nimi len duchovné, keďže sa každý z bratov modlí doma). Je tu istá podobnosť s rehoľníkmi žijúcimi v kláštore. Ale terciári nežijú v kláštore, oddelení od svojich rodín. Naopak, bývajú doma so svojou rodinou, pracujú vo svojom zamestnaní a zaoberajú sa vecami, ktoré považujú za dôležité. S rehoľnými bratmi a sestrami sa stretávajú v modlitbe (kdekoľvek sa práve nachádzajú) a na dohodnutých spoločných stretnutiach - väčšinou raz za mesiac, alebo raz týždenne.

V žiadnom prípade nijaká katolícka rehoľa nebude súhlasiť s rozbitím manželstva, rodiny. Zmyslom tretieho rádu je práve to, aby človek, ktorý cíti povolanie zasvätiť svoj život Bohu skrze charizmy konkrétneho rádu, mohol žiť toto povolanie a zároveň žiť svoje povolanie vo svete. Takže áno, nevadí, že je ženatý. Ak cíti povolanie do rehole a ak vstup do rehole NENARUŠÍ JEHO MANŽELSKÝ ŽIVOT, môže žiť ZÁROVEŇ AJ život zasvätený Bohu. 

***

V spomínanej epizóde ďalej od hlavného hrdinu chceli, aby "dodržal mlčanlivosť" - čo v tomto prípade znamenalo, že nikomu nesmie povedať, čo sa chystá urobiť, ani o ich tzv. "serafínskom ráde". Až do "vysviacky".  Aby sa rozhodol celkom sám, nikým neovplyvnený. 

Čo je zas toto za nezmysel? 

V skutočnosti je to presne naopak. Také vážne rozhodnutie, ktoré zákonite bude mať vplyv na život rodiny, nie je možné urobiť bez dohody a úplného súhlasu manželského partnera. Manželská jednota je pre Cirkev Kristovu zásadne dôležitá. Nikdy nijaká katolícka organizácia nebude nikoho nabádať, aby opustil manželku, alebo dokonca aj dieťa. "Čo Boh spojil, nech človek nerozväzuje" je absolútne platná pravda. Nie je možné zrušiť platne uzavretý manželský zväzok - ani za účelom vstupu do kláštora. Rehoľné povolanie nie je viac, ako povolanie do manželstva. Obe sú povolania - na celý život. 

V katolíckej cirkvi je veľmi cenená hodnota manželskej jednoty. S manželkou / s manželom tvoríme jedno telo a jednu dušu. Máme spolu zdieľať celý svoj život, svoje telo, ale aj svoju dušu. Máme sa rozprávať o všetkom, čo je pre nás dôležité. Spoločne máme žiť svoj manželský a rodinný život. Máme sa spolu modliť a tvoriť čo najužšie rodinné spoločenstvo. Veď láska manželov je obrazom lásky Boha k svojmu Synovi. Zosobňuje lásku Krista k jeho Cirkvi. Má byť tým najužším spojením, aké sa dá medzi ľuďmi vytvoriť. Patrí sem zdieľanie myšlienok, citov, všetkého, čo prežívame. 

Ako by mohol niekto z predstaviteľov tejto cirkvi chcieť, aby manžel urobil tak zásadné životné rozhodnutie bez toho, aby o tom dopredu hovoril s tou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou jeho života? Už navždy. Rozvod v katolíckej cirkvi neexistuje. (Aj to je jedna z vecí, ktorú katolíkom médiá vyčítajú - už zabudli?)

Možno za čias totalitného režimu museli ľudia takéto veci držať v tajnosti aj pred svojimi najbližšími. Pretože bolo životne nebezpečné vedieť čokoľvek. Ak členstvo v reholi bolo štátom zakázané, potom nikto nesmel vedieť, že ten či onen v takejto tajnej zakázanej organizácii je. Ani bratia (rehoľníci) navzájom o sebe nevedeli. Novic  nehovoril o tom so svojimi rodičmi ani s priateľmi. Pretože v prípade prezradenia by bol ohrozený spomínaný adept na rehoľný život, ale aj jeho rodinní príslušníci, každý, kto o jeho úmysle vedel, a samozrejme všetci, ktorých mená by z nich pri výsluchoch ŠtB vymlátila. 

Ale ani v tomto prípade nikdy nikoho cirkev nenabádala, aby opustil svoju rodinu a svojho manželského partnera (partnerku)!

***

Ďalej v seriáli ukazovali, akoby rehoľa chcela od svojich členov, aby prinášali svetský majetok. Nechápem prečo? Dokonca ho nabádali, aby prinášal veci, ktoré mu nepatria. (?!?) Azda autorov inšpirovala myšlienka "sľubu chudoby"?

To je ale o niečom úplne inom. Od nikoho sa nežiada, aby tajne vynášal majetok rodiny. Od nikoho nechcú, aby daroval kláštoru televízor! Sľub chudoby znamená naopak - zrieknuť sa všetkých statkov. Nemať nič svoje, ale používať len to, čo potrebujem. Bez nároku na vlastníctvo. Ale prečo by dokelu chceli, aby okradol vlastnú rodinu, či bývalú firmu? To už je naozaj moc. (Šlo o regulárne krádeže riešené políciou.) 

Ale to už len tak na okraj. Ako posledná omrvinka. 

***

Televízia tvrdí, že „Rodinné prípady“ je obľúbená séria zachytávajúca situácie a príbehy, ktoré sa reálne stali. - Nuž, tento sa rozhodne nestal!

Ešte by som vedela uveriť, že nejakému ockovi „preplo“ a začal si takého nelogické veci predstavovať ako „Božiu vôľu“ pre seba. To sa môže stať, stáva sa všeličo. Existujú rôzne dôvody, prečo si niekto vezme do hlavy nezmyselné, alebo nelogické predstavy a začne sa správať nepochopiteľne. - Ale nikdy by ho v takýchto nezmysloch nepodporovali predstavitelia skutočnej rehole.

***

Rozmýšľala som, ako zareagovať. Chcelo by to nejakú formu protestu. Ale neviem, komu napísať, aby to malo zmysel. Riaditeľovi Markízy? Rade pre kontrolu televízneho vysielania? Bude to mať zmysel? Alebo predstaviteľom cirkvi, aby o tom vedeli a mohli riešiť sťažnosť oficiálnou cestou? Nakoniec som sa rozhodla napísať tento článok.

Aby ste vy, ktorí ho budete čítať, vedeli, ako sa veci majú. Možno sa vás to týka a urobíte spomínané kroky vy (alebo mi poradíte, ako na to). 

A možno naopak patríte medzi cieľovú skupinu Markízy a všetko ste im to uverili? Potom verte, že to tak nie je. Neviem, v čom všetkom vás televízia klame, ale v obraze rehoľného života určite - aspoň touto epizódou „Rodinných prípadov“! 

 

 

 

[Epizóda bola odvysielaná na TV Markíza - Rodinné prípady - piatok 4. augusta o 16:00]

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Neviem co dodat.
Nastastie su aj krajsie pribehy: http://www.incamminoconmaria.it/files/discernimento-in-slovacco.pdf
http://www.in­camminoconmaria.it/svedectva.html http://www.incamminoconmaria.it/slovacco.html
Odoslané 9.8.2017 9:41.