Wall - najnovšie

Článok

Vďačné leto 2017

Radosť každý deň.
Každý deň môžeme byť za niečo vďační. 
Odfotte, nakreslite svoj dar a môžete byť v hre. :)

Pridáte sa? Klik na obrázok.

Článok

Nekonečné Božie milosrdenstvo nech naplní naše srdcia!

Želám vám krásny a hlavne milosti-plný Svätý rok milosrdenstva. Nech čoraz viac zakúšate nekonečnú lásku Boha. A zároveň nech aj vo vašich srdciach rastie Jeho Láska, Pokoj, Radosť, a ochota odpúšťať. Pretože tak budeme stále viac podobní svojmu Bohu a Spasiteľovi. 

Ja som sa rozhodla plnšie prežívať Rok milosrdenstva vďaka prechdázaniu cez Brány milosrdenstva. Podarí sa mi do konca roka prejsť cez 40 rôznych brán? Moje putovanie môžete sledovať po kliknutí na obrázok. Prípadne sa môžete aj pridať, tiež putovať k niektorej Svätej bráne, a ak chcete, napíšte o tom trebárs v komentároch. 

Eva Letitia.

Vitajte na mojej stránke

Som Božia ovečka. 
Som Božie dieťa a dcéra katolíckej cirkvi.
Som manželka a matka. 
A o svojich myšlienkach, tvorení a o našom živote si píšem blog na http://letitia-tiba.blogspot.com.

Okrem vyznačenej farnosti v Bratislave som tak trochu doma aj v Novej Bani, takže ma zaujíma všetko, čo sa deje v tamojšej farskej rodine.  

Profil


Celý profil
Buď veselý. Pamätaj, že všetko, čo ťa oberá o pokoj a čo ťa znepokojuje, to neprichádza od Pána.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Jozef Greš
Mária Timková
Martin Lojek
Jana Znášiková
Eva Vráblová
Ján Pankovčin
Emese Tokarčíková