Profil farnosti

farnosť Bratislava-svätej Alžbety
12 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Kapláni:
farár PaedDr. Marián Kráľ
kaplán Mgr. Pavol Brunovský
diakon Mgr. Peter Solár
Kontaktné informácie