Pridať oznamy pre farnosť Bratislava-svätej Alžbety

Oznamy pre farnosť Bratislava-svätej Alžbety

15.04. - 20.04. 2019 16. Týždeň

  • Spovedanie pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov sa v našej farnosti uskutoční v pondelok a utorok tohto Veľkého týždňa: 15. a 16. apríla od 15:30 do 18:30 hod. Prosím, aby Ste využili túto príležitosť. V stredu budeme spovedať pred sv. omšami. Vo štvrtok sa už nespovedá.
  • Na Zelený štvrtok nebude sv. omša o 7:00 hod. , pričom vás chceme pozvať na sv. omšu do Katedrály sv. Martina, kde o 9:30 hod. začne sv. omša svätenia olejov. Večerná sv. omša bude v pravidelnom čase o 18:00 hod.
  • Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Obrady Veľkého piatku budú o 15:00 hod. , pričom kostol bude k poklone otvorený do 18:30 hod.
  • Na Bielu sobotu poklona začne o 10:00 hod. , bude trvať do 19:00 a potom sa pomodlíme vešpery. Veľkonočná vigília začne o 19:30 hod.  Program Veľkého týždňa nájdete na výveske, na dverách kostola a na našej internetovej stránke.
  • Na Veľkonočnú nedeľu sa bude konať ofera. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!
  • V čase od 15. apríla 2019 (pondelok Veľkého týždňa) do 23. apríla (veľkonočný utorok) bude zatvorená farská kancelária.