Blog

« Späť

Som Kristov list

Som Kristov list

Už je to tuším mesiac, čo sme boli na stretnutí s komunitou Emanuel On je živý. No až teraz sadám k počítaču, aby som sa aj s vami podelila o niektoré myšlienky, ktoré som tu načerpala.

Hneď na úvod nám padlo do oka motto tohoročného stretnutia:

Ste Kristov list (Kor 3, 3)
napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha.

Poznala som toto slovo. Ale nikdy som sa zvlášť nezamýšľala nad jeho významom. Až teraz.

Možno to poznáte aj vy. Tú snahu byť čo najlepší. Aspoň ja som sa vždy snažila, aby som bola "dobrým obrazom" toho, čo reprezentujem. Snažila som sa "vyzerať" ako správna Kristova nasledovníčka. Aby som bola tým "listom", tou "lampou", alebo "soľou" - aby som hovorila o Kristovi to, čo On chce ľuďom povedať... Aby som žila to, čo chce Kristus povedať (napísať) ľuďom, ktorých stretávam.

Ale je to inak. Dá sa povedať - je to naopak. Nie ja sa mám snažiť byť takou, či onakou... Ja nemôžem písať Kristov list. To by bol falzifikát! Boli by to MOJE slová!

Svoj list musí napísať On sám!

A tak som konečne precitla. Mojou úlohou nie je písať - snažiť sa vyzerať dosť dobrá, dosť podobná obrazu, ktorý by mal (podľa mňa!) reprezentovať Jeho. Naopak. To On píše vo mne. Musím len ostať v pravde. Ten list už je napísaný. Alebo sa ešte len píše. Ale nepíšem ho ja. Ja som len papier, na ktorý píše Ježiš.

Mojou úlohou je "len" dovoliť Jemu aby napísal, čo On chce. Len ostať čitateľná. Nesnažiť sa prepisovať, ukazovať sa v "lepšom svetle". Nerobiť machule pri slovách, ktoré sa mi zdá, že iní nemusia pochopiť. Nezmizíkovať, čo sa mi nepáči, a nesnažiť sa veci prikrášľovať.

Ale ani sa neskrývať (v dôkladne zalepenej obálke).

Som list. A ak sa nájde niekto, kto ho chce čítať, nech číta. Ale ja sa nemusím strachovať o obsah listu. Ja mám byť len verná. Verná sama pred sebou. Verná pred Pánom. A pravdivá pred ľuďmi.

To je všetko, čo sa odo mňa žiada. Pravda a vernosť.

Nie pretvárka a (potemkinovské) líčenie fasády.

Oslobodzujúce poznanie.

Alebo ťažké? Asi aj to - aspoň kým sa to naučím. Ochotne sa ukázať taká aká som. Lebo práve taká som tým listom... Vďaka!

 

Použitý obrázok - zdroj: fotografie komunity Emanuel