Blog

« Späť

Viem, že Boh miluje homosexuálov...

Viem, že Boh miluje homosexuálov...

Aj mňa, podobne ako mnohých, onehdy cestou po meste prekvapil bilboard hlásajúci veľkými písmenami na dúhovom podklade: BOH MILUJE HOMOSEXUÁLOV.

A aj ja som si najprv, podobne ako mnohí kresťania, pomyslela: „Och, zase provokujú. Zase si berú do úst myšlienky mne tak drahé a prekrúcajú ich pre svoje nepravdivé účely...“ A aj ja som chcela, ako predpokladám mnohí mne podobní, znechutene odvrátiť pohľad, pokúsiť sa odohnať nepríjemné myšlienky a pocity, alebo sa v nich naopak utápať a myslieť si, „akí sú tí druhí...“.

A už sa mi začali v hlave rojiť posudzujúce myšlienky. Že „to je síce pravda, ale...“

 

Nakoniec som sa však rozhodla hľadať pravdu. A musím sa priznať, že to, na čo som prišla ma trošku prekvapilo. Postupne sa o slovo hlásilo viacero myšlienok. Chcela by som sa tu o ne podeliť aj s vami.

 

- Boh miluje homosexuálov.
Áno, to je pravda. Vieme, že Boh je láska. Miluje každého človeka. Nemôže inak. Miluje každého jedného z nás – úplne každého. A miluje ho svojou nekonečnou bezpodmienečnou láskou. Láskou, ktorú nemôže nič zmeniť. Vôbec nič. Nič, čo urobím (alebo neurobím) nemôže nič ubrať (ani nič pridať) z Božej lásky ku mne. Nič z toho, čo sa mi prihodí nemôže nijakým spôsobom zmeniť Božiu lásku ku mne. Nič z toho, aká som, nezmení aj najmenším spôsobom Božiu lásku ku mne. Ani ku tebe. Ani k nikomu z nás. Boh nás miluje nekonečne. Vždy a za každých okolností.

Áno, Boh miluje (aj) homosexuálov. A to dokonca bez ohľadu na to, čo robia. A rovnako nekonečne miluje každého – aj toho, kto žije hriešnym, či „zvráteným“ spôsobom života. Dokonca aj toho, kto sústavne a veľmi ubližuje druhým ľuďom. Miluje úplne každého. To je pravda. A som za ňu Bohu nesmierne vďačná. Pretože, keby ma miloval len vtedy keď som dobrá, to by som si veľa Jeho lásky neužila.

 

- Ale tu to vyznieva, „ako by ich miloval nejakou „špeciálnou“ láskou“ rozhorčuje sa aj istý bloger vo svojom príspevku [http://www.postoy.sk/content/boh-miluje-homosexualov]
Nuž, som presvedčená, že aj toto je pravda. Boh, ako ho poznám, osobitne zahŕňa svojou nežnou láskou tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia. Miluje chorých, nežne sa stará o trpiacich, zvláštnym spôsobom mu záleží na sirotách a vdovách, chudobných, ľuďoch odsunutých spoločnosťou, ľuďom, ktorí nedokážu nájsť šťastie na tomto svete... Som presvedčená, že takouto zvlášť nežnou láskou miluje aj všetkých, ktorí cítia problém so svojou identitou. Takouto nežnou láskou miluje všetkých, ktorí sa trápia vo vzťahoch. Všetkých, ktorí túžia po (aj ľudskej) láske a nevedia ju nájsť. Všetkých, ktorí zažili rôzne traumy v živote. Všetkých, ktorí z rôznych príčin nie sú „ako ostatní“, ktorí sa cítia vylúčení spoločnosťou, alebo neschopní prijať všetky dobrá, ktoré sú dopriate iným. Miluje všetkých, ktorí trpia akýmkoľvek hendikepom.

+ Okrem toho – Boh miluje hriešnikov. Veru áno, prejavil nám ten najväčší skutok lásky, keď sme ešte všetci boli hriešnici. Osobne prišiel na túto zem a ... všetci vieme, ako to skončilo. A to všetko z lásky k hriešnikom. A prečo si myslím, že k hriešnikom svätý Boh prežíva zvlášť starostlivú lásku? Pretože, ako som napísala v predchádzajúcom odstavci – osobitne zahŕňa svojou nežnou láskou tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia. A najväčšie utrpenie, aké vo svete existuje je práve hriech a jeho následky. Veru, žiadna bolesť sa nevyrovná strate blízkosti s Pôvodcom každého dobra. Možno sa nás snaží pokušiteľ presvedčiť, že hriech je príjemný, ale jeho následok je vždy boľavý. Aj keď sa to neprejaví hneď, alebo si to hneď nevšimnem, možno si budem nahovárať, že „mne to takto vyhovuje“. Možno budem mať pocit, že práve to, čo mi (Cirkev? Boh?) zakazuje ma urobí šťastnejšou. Ale to je len klam – ten povestný červík na udici. A možno ešte dlho nebudem vedieť, prečo stále nedokážem byť šťastná...  Pokým sa nevzdám hriešneho správania – akokoľvek spoločnosťou odobrovaného – a nedovolím Bohu, aby ma uzdravil zo všetkých rán, ktoré som si takto spôsobila.

Teda – Boh miluje hriešnikov – ale – práve preto – nenávidí hriech.

Pretože práve hriech spôsobuje najväčšie utrpenie tomu, kto ho pácha. A preto verím, že Boh osobitne miluje tých, čo robia zlé veci. ... a tak veľmi mu záleží, aby aj oni objavili pravdu, lásku, pokoj, slobodu a pravú radosť!  

 

- Boh miluje homosexuálov, a preto im chce len to najlepšie.
Až tu sa s autormi bilboardu pravdepodobne rozchádzame. Čo je tým najlepším pre homosexuálne orientovaných ľudí? Podporovanie vzťahov, ktoré – akokoľvek môžu byť pre nich lákavé – im cestu k šťastiu skôr zahatávajú? Súhlas, ba nabádanie k veciam, ktoré ich vzďaľujú od skutočného šťastia? Zatváranie očí pred cestou do záhuby? Milujete svoje deti? Znamená to, že im dovolíte všetko, na čo majú chuť? Dovolíte im ochutnávať farebné tabletky ktoré našli v lekárničke? Dovolíte im skákať zo skrine s otvoreným dáždnikom namiesto padáku? Dovolíte im jesť namiesto večere plnú misu koláčov? Dovolíte im hrať sa s výbušninami? Dovolíte im brať drogy? Bolo by prejavom lásky podporovať deti v týchto činnostiach?   

 

Tak teda – BOH MILUJJE HOMOSEXUÁLOV – a miluje aj tých, ktorí zadávajú podobné bilboardy. Miluje dokonca aj tých, ktorí bojujú proti Nemu a proti jeho milovaným deťom. Miluje (paradoxne) aj tých, ktorí ubližujú jeho maličkým. Tých, ktorí ubližujú ľuďom s homosexuálnym cítením. Tých, ktorí ich systematicky navádzajú na nebezpečné cesty, ktorí im ukazujú ako jedinú správnu cestu tú, ktorá vedie do záhuby a k trápeniu – už v tomto svete – a zacláňajú cestu, ktorá jediná vedie k trvalému šťastiu (už v tomto svete).

A ja? Čo mám teda robiť ja? Mám sa rozhorčovať? Hnevať? Ostať znechutená a nechať si vziať radosť? Prečo? Či nemám radšej podľa vzoru svojho Otca – milovať? Áno, chcem aj ja milovať. Chcem vždy pri pohľade na podobný bilboard – a že ich je v Bratislave stále viac – ponúkať modlitbu žehnania. Ponúkať svoju lásku. Vlastne nie svoju – ale lásku Boha, ktorý prvý miloval – mňa, (i homosexuálov), aj tých, ktorí im svojim správaním ubližujú. 

A tak teraz milujem. A žehnám. A modlím sa za nich. Aby Pán požehnal ich životy. Aby uzdravil ich zranenia. Aby ich objal svojou nežnou liečivou láskou. Aby ich oslobodil od všetkého, čo ich trápi a zväzuje. Aby im zjavil pravdu a hlavne SVOJU LÁSKU k nim i ku všetkým svojim deťom.

 

Obrázok - zdroj internet.