Blogy (Pôst s deťmi)

O modlitbe II

Pokračovanie úvah a výmeny skúseností o rodinnej modlitbe.
Čítaj ďalej o O modlitbe II »

Náš pôstny kalendár: 35. Pondelok Veľkého týždňa

  Liturgické čítania: Iz 42, 1-7 Ž 27, 1. 2. 3. 13-14 Jn 12, 1-11 Z evanjelia podľa Jána. Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja,...
Čítaj ďalej o Náš pôstny kalendár: 35. Pondelok Veľkého týždňa »

Náš pôstny kalendár: Šiesta pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa   Liturgické čítania: Iz 50, 4-7 Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 Flp 2, 6-11 Mk 14, 1 – 15, 47 Jn 12, 12-16 Z evanjelia podľa Jána: Veľký zástup, čo prišiel na sviatky, sa dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza...
Čítaj ďalej o Náš pôstny kalendár: Šiesta pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa »

Náš pôstny kalendár: 33. Piatok po Smrtnej nedeli

  Liturgické čítania : Jer 20, 10-13 Ž 18, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 Jn 10, 31-42 Z evanjelia podľa Marka: Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: "Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!" Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: "Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť...
Čítaj ďalej o Náš pôstny kalendár: 33. Piatok po Smrtnej nedeli »

Náš pôstny kalendár: 31. Streda po Smrtnej nedeli

    Liturgické čítania: Dan 3, 14-20. 91-92. 95 Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56 Jn 8, 31-42 Z knihy proroka Daniela: Kráľ Nabuchodonozor povedal: „Je to pravda, Sidraáíích, Mizach a Abdenago, že neuctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som postavil? Ste ochotní teraz, hneď ako počujete zvuk trúby, píšťaly, citary, sambuky, harfy,...
Čítaj ďalej o Náš pôstny kalendár: 31. Streda po Smrtnej nedeli »

Náš pôstny kalendár: 30. Utorok po smrtnej nedeli

      Liturgické čítania: Nm 21, 4-9 Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21 Jn 8, 21-30   Z Tretej knihy Mojžišovej: Izraeliti tiahli od vrchu Hor po ceste, ktorá vedie k Červenému moru, aby obišli krajinu Edomčanov. Ľud začal chabnúť na ceste. Reptal proti Bohu i Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme umreli na púšti? Niet...
Čítaj ďalej o Náš pôstny kalendár: 30. Utorok po smrtnej nedeli »

Náš pôstny kalendár: 29. Pondelok po smrtnej nedeli

    Liturgické čítania: Dan 13, 41c-62 Ž 23, 1-3. 4. 5. 6 Refrén: Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Jn 8, 12-20 Z knihy žalmov: Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, ...
Čítaj ďalej o Náš pôstny kalendár: 29. Pondelok po smrtnej nedeli »

Náš pôstny kalendár: Smrtná nedeľa (Piata pôstna nedeľa)

  Liturgické čítania: Jer 31, 31-34 Ž 51, 3-4. 12-13. 14-15 Refrén: Bože, stvor vo mne srdce čisté. Hebr 5, 7-9 Jn 12, 20-33 Z knihy proroka Jeremiáša: „Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku...
Čítaj ďalej o Náš pôstny kalendár: Smrtná nedeľa (Piata pôstna nedeľa) »

Náš pôstny kalendár: 28. Sobota po štvrtej pôstnej nedeli

  Liturgické čítania: Jer 11, 18-20 Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12 Jn 7, 40-53 Z evanjelia podľa Jána: Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chceli by sme vidieť Ježiša." Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš...
Čítaj ďalej o Náš pôstny kalendár: 28. Sobota po štvrtej pôstnej nedeli »

Náš pôstny kalendár: 27. Piatok po štvrtej pôstnej nedeli

  Po kliknutí na obrázok sa obrázok ukáže v plnej veľkosti.   Liturgické čítania: Múd 2, 1a. 12-22 Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23 Jn 7, 1-2. 10. 25-30 Z evanjelia podľa Jána: Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami.  A z...
Čítaj ďalej o Náš pôstny kalendár: 27. Piatok po štvrtej pôstnej nedeli »
Ukazujem 10 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1