Blogy (Pôst s deťmi)

« Späť

O modlitbe II

Pokračovanie úvah a výmeny skúseností o rodinnej modlitbe.

Je dobré, ak si rodina od začiatku na spoločnú modlitbu vyhradí svoje miesto, svoj čas a možno i svoj spôsob. Pravda, podmienky sú v každej rodine iné, ale každá rodina by sa mala snažiť aspoň raz denne sa pomodliť spolu. Bohu patrí prvé miesto v našom život a k tomu treba viesť naše deti už od mala , aby v tejto hektickej dobe pri modlitbe vytrvali, aj keď budú väčšie a samostatnejšie.A my dospelí si to musíme pripomínať.Spoločná modlitba drží rodinu spolu a v jednote.

Niekoľko pripomienok: Žiadna modlitba nemôže prebiehať v zhone,hluku a neporiadku. treba sa najprv upokojiť, všetko rušivé zo seba "vypnúť" a "naladiť sa" na Boha. Tichzo v miestnosti, vonkajšie držanie tela a krátky úvod, ako napr: "Teraz sa ideme rozprávať s nebeským Otcom", "teraz bude medzi nami Pán Ježiš ako hosť" alebo iné úvodné slová budú vhodným návodom na sústredenie. To je možné aj vtedy, ak na víkend ideme na chatu.

Ale to neznamená, že modlitba musí byť jednotvárna. Musíme vedieť, že je veľa možností modliť sa: voľná osobná moddlitba,ústne modlitby, modlitby z liturgie, ktoré poznáme,piesne, čítanie zo Svätého Písma  a po ňom krátke zamyslenie, čím oslovuje mňa, prosby, ktoré každý člen rodiny chce povedať.

Z tohto množstva možností môžme vybrať, čo sa nám hodí pre našu situáciu,podľa liturgických období, V rodine je dobré naučiť sa osobné pocity vyjadrovať nahlas, stíšiť sa a uvedomiť si, že aj Boh hovirí k nám. Do modlitby nám treba zahrnúť chválu a poklonu,vďaky, prosby Nemusia trvať dlho, ale treba dať priestor každému členovi rodiny, aby sa vyjadril, ak chce.

ooooo

V jednej rodine som zažila pekný zvyk. Všetci sa vzájomne odprosili, a to aj otec alebo babička svoje deti. Za to, že som dospelý alebo starší, nie som bezchybný. Napr: " Prepáč, že som ťa podozrievala", " Odpusť, že som priveľmi na teba kričal", "odpusť, že som ťa odohnala, ak si sa chcel dačo opýtať". "Mamka, odpusť, že som ťa nepočúvol na prvý raz".

Príklad dospelých posmelí potom aj deti a pomáha prekonávať zábrany , ktoré odvádzajú rodinu od spoločnej modlitby

Ak máte pekné skúsenosti, prosím, podeľte sa o ne.

Ďalej
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Viem, že v našom meste prebiehajú modlitbové stretnutia niektorých veriacich v rodinách, nič bližšie o tom však neviem. Pokiaľ ide o spoločnú modlitbu rodiny, spoločné základné večerné modlitby praktizujú v rodine mojej dcéry, na zaver vždy jeden člen rodiny, ona, jej manžel, alebo syn prednesú osobné prosby Bohu. Niekedy sa večer spoločne modlia aj ruženec. Ja, žiaľ, nemám taký zvyk spoločnej rodinnej večernej modlitby. Modlím sa, keď môžem.
Odoslané 19.6.2013 20:33.