Blogy (Pôst s deťmi)

« Späť

Náš pôstny kalendár: 28. Sobota po štvrtej pôstnej nedeli


 


Liturgické čítania:

Jer 11, 18-20
Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12
Jn 7, 40-53


Z evanjelia podľa Jána:
Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chceli by sme vidieť Ježiša." Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.
Ježiš im odpovedal: "Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.  Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!" A z neba zaznel hlas: "Už som oslávil a ešte oslávim." 
Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: "Anjel s ním hovoril."
Ježiš povedal: "Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe."
To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.
(Jn 12, 20-33)

"Ak pšeničné zrno neodumrie..." "Veď pre túto hodinu som prišiel..." Chcem dnes naplno poslúchať Božiu  vôľu. Zabúdať na seba a nasledovať svojho Ježiša. Chcem odumierať sebe - nemyslieť na to, čo ja chcem, nebyť sebecká... ale darovať sa. Slúžiť. Trpieť, ak treba. Nevyhýbať sa ani bolesti, ak je potrebná. Som tu. A nech sa stane vždy vôľa Božia. Vždy. A tak ďakujem aj za to nepríjemné, lebo verím, že tak prinesiem dobrú úrodu.

 

Celý kalendár na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/nas-postny-kalendar-3.html