Blogy (Pôst s deťmi)

« Späť

Náš pôstny kalendár: 31. Streda po Smrtnej nedeli

 

 

Liturgické čítania:
Dan 3, 14-20. 91-92. 95
Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56
Jn 8, 31-42

Z knihy proroka Daniela:
Kráľ Nabuchodonozor povedal: „Je to pravda, Sidraáíích, Mizach a Abdenago, že neuctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som postavil? Ste ochotní teraz, hneď ako počujete zvuk trúby, píšťaly, citary, sambuky, harfy, symfónie a iných hudobných nástrojov, padnúť na zem a klaňať sa soche, ktorú som urobil? Ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece; a ktorý boh vás vyslobodí z mojej ruky?“
Sidrach, Mizach a Abdenago odpovedali Nabuchodonozorovi: „Na toto ti nemusíme odpovedať; totiž či nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť z rozpálenej pece a či nás vyslobodí z tvojej ruky, kráľ. Aj keby to neurobil, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame.“
Vtedy Nabuchodonozor vzkypel zlosťou a tvár sa mu znetvorila pre Sidracha, Mizacha a Abdenaga. Preto rozkázal, aby pec rozpálili sedemkrát viac ako zvyčajne, a najsilnejším mužom zo svojho vojska rozkázal, aby Sidracha, Mizacha a Abdenaga zviazali a hodili do rozpálenej pece. ...
Vtedy kráľ Nabuchodonozor užasol, rýchle vstal a povedal svojim dvoranom: „Nehodili sme do ohňa troch poviazaných mužov?“
Oni kráľovi odpovedali: „Tak je, kráľ.“
A on povedal: „Ja vidím štyroch mužov bez pút; chodia uprostred ohňa bez ujmy a štvrtý sa výzorom podobá synovi bohov.“
A Nabuchodonozor vykríkol: „Nech je zvelebený Boh Sidracha, Mizacha a Abdenaga, ktorý poslal svojho anjela a vyslobodil svojich služobníkov, čo v neho dôverovali, prestúpili kráľov rozkaz a obetovali svoje telá, aby nemuseli slúžiť a klaňať sa inému bohu okrem svojho Boha.“

 

Traja muži z Danielovej knihy prejavili veľkú odvahu. Alebo skôr - bezhraničnú vernosť. Až teraz (pri príprave tohto pôstneho kalendára) som si uvedomila, čo vlastne odpovedali kráľovi. Oni nevedeli, či ich Boh vyslobodí z ruky Nabuchodonozora. Podľa všetkých predpokladov ich čakala hrozná smrť. A oni odpovedajú: "... či nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť z rozpálenej pece a či nás vyslobodí z tvojej ruky, kráľ. Aj keby to neurobil, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame.“
A táto vernosť bola odmenená zázrakom. Sám Nabuchodonozor sa nakoniec sklonil pred ich vernosťou, a tiež pred vernosťou Boha. 

Tento príklad mi dáva silu, odpovedať aj v našich bežných ťažkostiach vernosťou. Bezohľadu na to, či dostanem to po čom túžim, alebo sa s Božou pomocou vyhnem tomu, čoho sa bojím. Byť verná. Vo všetkom. "Kto je verný v malom, bude ustanovený nad mnohým".  Možno práve moja vernosť bude príležitosťou Bohu urobiť "zázrak" - čím pritiahne k sebe aj takých ľudí, o ktorých by som to nikdy nepovedala.

 

Pokračovanie pôstneho kalendára nájdete na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/postny-kalendar-4.html