"Nie veľké a výnimočné veci, ale výnimočná dokonalosť v obyčajných a malých veciach."
Bl. Ján XXIII.

obsah s Kontinenty Austrália a Oceánia .

Žiadny výsledok.