« Späť

VYCHÁDZA NOVÁ KNIHA OD OTCA JÁNA BUCA

VYCHÁDZA NOVÁ KNIHA OD OTCA JÁNA BUCA

Katolícky kňaz Ján Buc v spolupráci s Godzone vydali novú knihu s názvom Život plný lásky.

Katolícky kňaz Ján Buc v spolupráci s Godzone vydali novú knihu s názvom Život plný láskyKniha prináša inšpiratívne príbehy popretkávané rozhovorom s otcom Jankom, ktoré spolu vytvárajú skutočne autentické čítanie. 

Teším sa, že v Godzone projekte môžeme vydať knihu od kňaza Janka Buca, ktorý formoval nielen naše životy, ale aj životy mnohých ľudí. Janko je kňaz, ktorý pozná nebeského Otca a zakúša Jeho lásku. On skutočne žije život plný lásky. A preto sme spolu so Sonkou Valachovou boli nesmierne poctené príležitosťou vydať túto publikáciu,“ hovorí Sáša Butášová Bidleňová, ktorá sa spolu so Soňou Valachovou podieľala na zostavení knihy Život plný lásky. Jankova kniha pozostáva z jeho denných zamyslení vysielaných v rozhlase či rôznych článkov v publikovaných vo viacerých časopisoch. Spoločne sme z nich vyskladali knihu inšpirovanú tým najdôležitejším – láskou,“ dodáva Sáša Butášová Bidleňová, členka projektu Godozne, ktorá vedie Godzone shop.

Kniha Život plný lásky je inšpirovaná tým najväčším prikázaním, ktoré nám Ježiš Kristus povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého” (Mt 22, 37 – 39). Je rozdelená do troch kapitol, v ktorých sa  venuje postupne láske k Bohu, k sebe a blížnemu. Niektoré zamyslenia sprevádzajú otázky a Jankove pútavé odpovede. Iným je ponechané voľné doznenie. Kniha je pozvánkou k tomu, aby sme sa nechali premieňať Kristovou láskou, a tak šírili posolstvo evanjelia ľuďom okolo nás. Niekedy len iný spôsob života stačí na to, aby ovplyvnil životy druhých. Niekedy stačí len žiť život plný lásky. 

KTO JE OTEC JÁN BUC?

Otec Ján Buc bol riaditeľom TV LUX , Komisie pre mládež v Spišskej diecéze a dlhoročným predsedom ZKSM, kde v práci s mládežou napĺňal svoju túžbu po prebudení mladej generácie.  V súčasnosti pôsobí ako správca farnosti vo Východnej. Je pravidelne jeden z hlavných rečníkov na najväčších kresťanských podujatiach na Slovensku a venuje sa rôznym projektom zameraným na výchovu katolíckych lídrov. Od roku 2010 je aj garantom projektu Godzone. Svojimi prednáškami a kázňami oslovuje široké spektrum poslucháčov a vo svojom živote sa sa riadi mottom: „Chcem plniť Božiu vôľu a žiť v plnosti to, čo chce Otec pre môj život a cez môj život.“

Novú knihu od otca Jána Buca nájdete na stránke: godzoneshop.sk

Predchádzajúci Ďalej