« Späť

Vyhlásenie k dokumentu Stratégia ľudských práv

Vyhlásenie k dokumentu Stratégia ľudských práv

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Branislava Škripeka (poslanca EP)
a
Richarda Vašečku (poslanca NR SR)

k dokumentu “Stratégia ľudských práv”

S rozhorčením sledujeme úsilie Vlády SR presadiť rodovú ideológiu vytvorením nových rámcov pre tvorbu legislatívy. Po prijatí Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti bude Vláda v blízkej budúcnosti rozhodovať o ďalšom podobnom dokumente. Stratégia ľudských práv môže vyzerať na prvý pohľad nevinne, ale po jej dôkladnom naštudovaní je úplne zrejmá snaha presadiť niektorým skupinám občanov nové “nadpráva”. S ich presadzovaním prichádzajú neželané vplyvy a ohrozenia tradičných hodnôt, ktoré môžeme už dnes sledovať v mnohých krajinách EÚ.

Rovnako nás zaráža spôsob tvorby dokumentu Stratégia ľudských práv. Na poslednú chvíľu boli do neho vsunuté požiadavky LGBTI lobby a tým sa otvorili dvere na vytvorenie zákonov o registrovaných partnerstvách. Súčasťou dokumentu sa tiež stali zvláštne prílohy, ktoré boli povýšené na východiskové rámce pre tvorbu politík.

Ďalej, do finálnej podoby stratégie neboli zapracované pripomienky konzervatívnych neziskových organizácií. V pracovných skupinách mali zastúpenie len štátni úradníci alebo ľudia podporujúci LGBTI. Tvorba celého dokumentu tak poprela základné princípy demokratického systému a vytvorila precedens, podľa ktorého štátni úradníci nemusia brať do úvahy hlas občanov.

Vyzývame premiéra Roberta Fica, aby dokument “Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR” v podobe, ako ho schválila Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, nezaradil na rokovanie vlády SR a vrátil ho Rade na prepracovanie.

Zároveň dôrazne žiadame, aby v pracovnej skupine Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre koordináciu a prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR boli prítomní aj zástupcovia konzervatívnych neziskových organizácií a nie len zástupcovia LGBTI, či štátni úradníci.

Bratislava, 12.12.2014

Branislav Škripek
poslanec Európskeho parlamentu
za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
      Richard Vašečka
predseda poslaneckého klubu
hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti