« Späť

Objatie srdca Láskou je jedným z najsilnejších prostriedkov na rozlámanie okov.

Zaujímavý názov skrývajúci veľmi veľa tajomstva. Pod týmto tajomstvom sa skrýva, tak veľa a zároveň tak málo. Dnešný deň som zahájila svätou spoveďou. To je to tajomstvo rozlámaných okov. Účinok svätej spovede je prostriedkom oslobodenia, nádeje a rastu do hĺbky. Je to miesto kde všetko špinavé položíme pred Boha a On svojím úžasným dotykom zostúpi k nám a objíme nás obrovským otcovským objatím. A pošepne nám tíško do ucha " ty si môj/a milovaný/á syn/dcérka, ktorú neopustím nikdy lebo ťa milujem". A ďalej pokračuje: " už dávno som Ti odpustil, neboj sa. "  

Preto sa nebojme svätej spovede, lebo neuveriteľný dotyk Boha roztápa v naších srdciach všetkú špinu nahromadenú v tomto náročnom a ťažkom živote. Je dôležité nie len tak prísť na spoveď, ale nájsť si čas, kedy si všetko môžeme v kľude prejsť a nachádzať aj v tom tú správnu cestu a cieľ, ktorým by sme našli hlboký pokoj srdca.