Profile

Podhradová
13 zaregistrovaných užívateľov
3 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThLic. Martin Harčár
Kapláni:
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
Kontaktné informácie

Alžbetin list

Sväté omše  

rímskokatolícke:

pondelok: 17:00

utorok:     17:00

streda:      7:00

štvrtok:    18:30

piatok:     17:00

nedeľa: 8:00 a 10:00

Sväté liturgie

gréckokatolícke:

štvrtok: 16:30

nedeľa: 11:30

Základné informácie

Farnosť sv. Ondreja

Cesta pod Hradovou III/3037, 040 01 Košice

dňa 20.7.2014 bola spustená
nová oficiálna stránka farnosti
 

História

Kostol sv. Ondreja

Základný kameň kostola sv. Ondreja na Podhradovej posvätil v Košiciach roku 1995 pri svojej druhej návšteve Slovenska Pápež Ján Pavol II.

V nedeľu popoludní 26.11.1995 bola na pozemku vedľa budovy potravín na Ceste pod Hradovou slávnosť. Za účasti asi 150-tich veriacich otec arcibiskup Alojz Tkáč posvätil miesto, na ktorom sa začala výstavba nového rímskokatolíckeho kostola zasväteného sv. Ondrejovi, apoštolovi, patrónovi košickej arcidiecézy.

Nový kostol bol postavený podľa návrhu a projektu Ing. arch. Michala Baníka. Kostol je riešený na princípe ondrejovského kríža.

Boží chrám bol dokončený v roku 1997. Jeho kapacita je pri optimálnom obsadení 300 osôb, z toho 180 na sedenie a 120 na státie. Na chóre je cca 80 miest.

Kostol z väčšej časti stavala a na posviacku pripravila firma Sakrastav s vedúcim staviteľom Milanom Poklenbom.

Konsekrácia chrámu sa uskutočnila dňa 12.7.1997 otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Kostol sa stal filiálkou Dómu sv. Alžbety v Košiciach.

V rokoch 1999-2000 akademický sochár, profesor Juraj Bartusz vyhotovil sochu Nanebovstúpenia Pána Ježiša Krista a sochu sv. Ondreja.

V roku 2001 bol zakúpený organ. V tom istom roku pán Lenárt vyhotovil Krížovú cestu, ktorú posvätil dp.Daniel Boleš.

Od roku 2004 spravuje náš kostol Mons. František Šándor. Vďaka jeho aktívnej snahe a na základe túžby veriacich sa započala iniciatíva na vybudovanie farského centra pri kostole.

Na tento úmysel započal v r. 2010 proces odkúpenia pozemku od mesta Košice. Popri modlitbovej podpore tohto zámeru sa od r. 2011 koná aj pravidelná mesačná finančná zbierka.

 Prípravou návrhu projektovej štúdie farského centra bol poverený Ing. arch. Jozef Skokan.

Pri kostole bola zriadená farská ekonomická rada v zložení: Adam Buranovský, Ján Paralič,   Margita Rendošová, Pavol Železník a Renáta Židová.

Košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober dekrétom s platnosťou od 1. júla 2013 zriadil farnosť sv. Ondreja, apoštola.

Kostol zasvätený sv. Ondrejovi, apoštolovi, sa od tohto dátumu stal farským kostolom.

Za farára do farnosti sv. Ondreja v Košiciach bol od 1.7. 2013 menovaný dp. Martin Harčár.

1. júla 2014 bol za kaplána do našej farnosti menovaný  dp. Radoslav Lojan. Našej farnosti bude  vypomáhať v polovičnom úväzku.