Blogy (Veľký týždeň)

« Späť

Biela sobota

Biela sobota

„Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli.

On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“  Mk 16, 1-7

 

 

Ježiš, Tvoje zmŕtvychvstanie rieši toľko našich malicherných problémov... Aj my máme problémy typu : „Kto nám odvalí kameň ? A Ty robíš cestu a spôsob tam, kde neexistovali a aké sme isto nečakali. Mnoho našich každodenných záležitostí by sme riešili inak vo svetle Tvojho zmŕtvychvstania. Daj nám ich takto vidieť, nech môžeme žiť živú vieru v Boha, ktorý je večne živý !