Blogy (Veľký týždeň)

« Späť

Streda veľkého týždňa

Streda veľkého týždňa

Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil.

Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou.

Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím. Blízko je ten, čo mi dá za pravdu; kto sa chce prieť so mnou? Postavmeže sa zoči-voči! Kto je mojím žalobcom? Nech pristúpi ku mne!

Hľa, Pán, Boh, mi pomáha: ktože ma môže odsúdiť?  Iz 50, 4-9b

 

Ježiš, tak veľmi nám pomáhaš svojou bezhraničnou dôverou Otcovi a darovaním sa. Pomáhaš nám pochopiť, že veci sa nikdy celkom neskončia tým, čo nazývame koniec a že na jedno sa isto môžeme spoľahnúť:  „Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený.“ Áno, mohné situácie v našich životoch vyzerajú ako definitívna prehra, no boj na Tvojej strane je vždy víťazní. Ľudia vidia v Tvojom kríži smrť- Ty vieš, že je to práve život- a to v plnosti- a pre všetkých. Pane, nauč ma viieť Tvojimi očami, nezabúdať, na koho strane chcem byť a že čokoľvek sa stane, Ty zvíťazíš.