Blogy (Veľký týždeň)

« Späť

VEĽKÝ PIATOK DOKONALÉ UTRPENIE

VEĽKÝ PIATOK DOKONALÉ UTRPENIE

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“

Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“

Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Jn 18

 

Nie je nič, čo by si nezakúsil, Ježiš... Dokonalé utrpenie sa stupňuje v tom, že preniká nielen celú Tvoju bytosť, ale aj všetkých Tvojich milovaných a ich životy. Už sa to nikdy nebude dať vziať späť, už niky nič nebude tak ako predtým... A tu prichádza Tvoja nádej, ktorú nám zjavuješ a ktorá nie je len naším želaním, ale je pevná: Každé utrpenie má zmysel a prinesie bohaté ovocie. Každé utrpenie sa skončí a svitne nové ráno života. Vďaka Ti, Pane!