Blog

« Späť

Ďakujem za Evanjelium

Ďakujem za Evanjelium

Tvoje Slovo je Život.

Ďakujem Tebe, Pane môj, za Tvoje Slovo.

 

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.

V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Hebrejom 1, 1-4;

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Hebrejom 4, 12;

„Hľa, ja i deti, ktoré mi dal Boh.“ Hebrejom 2, 13;

+

Ďakujem za každé slovo, ktoré si vyslovil,

ďakujem za každé slovo, ktoré mi hovoríš dnes, ďakujem, Ježiš môj!

heartMK

Texty: http://dkc.kbs.sk/?in=Hebr3,7

Obrázok: google